Pathfindeři z pražského oddílu Penguins chtěli poděkovat zdravotníkům i pečovatelům o seniory za jejich náročnou a obětavou práci.

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele Zorganizovali proto 22. listopadu 2020 společné pečení dobrot pro zdravotníky z vybraných odděleních nemocnic, na kterých je pečováno o pacienty s COVID a pečovatele vybraného domu pro seniory starající se nemocné s COVID.
  „Na začátku byla zpráva v pořadu Události na ČT1 o podobné aktivitě skautů tuším někde na Moravě,“ říká Jan Bezděkovský, zástupce vedoucího oddílu Penguins a koordinátor celé akce.

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele Po pozitivní odezvě na straně vedoucích, rádců a některých starších dětí se vedení oddílu obrátilo na rodiče dětí z oddílu a též na místní sborové společenství Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově.

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele Nakonec se do této akce přihlásilo 22 dobrovolníků. O akci projevila zájem též třídní učitelka jedné ze tříd ZŠ Mohylová na Stodůlkách, která o tomto informovala všechny rodiče této třídy. „Akce tak měla širší záběr, než jaký jsme původně předpokládali,“ přiznává Bezděkovský. A dodává: „Jako člověka pracujícího s dětmi mě ale moc potěšila i řada hezkých fotek svědčících o tom, že se do této akce zapojily skutečně i samy děti.“

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele I díky tomu bylo nakonec možné rozdat celkem 25 sladkých balíčků, které nakonec poputovaly jednak zdravotníkům na oddělení KARIM Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsou léčeni pacienti s nejtěžším průběhem COVID a dále na příslušná oddělení nemocnic v Hořovicích a Ústí n. Labem. Kromě zmiňovaných nemocnic byly balíčky předány též pečovatelům v domově pro seniory SeneCura Klamovka, kde měli v posledních týdnech celé jedno patro seniorů nemocných na COVID a péče o ně tak probíhala ve ztížených podmínkách.

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele Určitou zajímavostí celé akce přitom bylo, že svoz a rozvoz balíčků proběhl s vyžitím elektromobilu zapůjčeného pro tuto příležitost od společnosti PRE a.s. „Mohli jsme tak něco málo udělat nejen pro naše spoluobčany v nemocnicích a domovech pro seniory, kteří to v dnešní koronavirové době nemají vůbec jednoduché, ale i pro naši přírodu,“ zdůrazňuje Bezděkovský. Tomu se tak tímto podařilo skloubit dobrovolnickou práci v Klubu Pathfinder s jeho profesí na Ministerstvu dopravy, kde se věnuje právě problematice elektromobility. V průběhu celé neděli se s elektromobilem najezdilo celkem 235 km, což znamená úsporu nějakých 15 litrů pohonných hmot.

  Pathfindeři z Prahy pekli pro zdravotníky a pečovatele A jaká byla odezva těch, kdo zmiňované balíčky dostali? „My zdravotníci děkujeme všem, kteří s láskou pekli a mysleli na nemocné a na ty, kteří se o ně starají. Aktivita je o to vzácnější protože, při tzv. druhé vlně již není mnoho těch, kteří by byli ochotni zdravotníkům takto mile poděkovat,“ říká nemocniční kap lan Zbyšek Jonczy působící v Hořovicích a Ústí n. Labem.

  #koronavirus

   

  Autor