Česko-německé fórum mládeže organizuje víkendový workcamp (13.-16. května) na záchranu kostela sv. Anny v Olešné na Tachovsku.

  V roce 2019 koupil kostel od obce student a bývalý člen Česko-německého fóra mládeže Prokop Šícha. Novorománský kostel patří od roku 2010 mezi kulturní památky České republiky. Po desetiletí chátrání se kostel nachází v havarijním stavu.

  Česká a německá mládež společně opravuje kostel svaté Anny na TachovskuVize Prokopa Šíchy je záchrana a kulturní využití tohoto památkově chráněného kostela, pořádání kulturních a tvůrčích pobytů.

  Nejedná se o první česko-německé setkání spojené s prací na kostele. Skupina mladých Čechů a  Němců se sešla již v červnu 2020. Během roku proběhlo také několik neformálních brigád. Do oprav kostela se tak zatím zapojilo více než 100 mladých lidí, díky jejichž pomoci byla obnovena první třetina střechy, která byla zcela propadlá, a hrozilo tak zřícení kleneb.

  Česká a německá mládež společně opravuje kostel svaté Anny na Tachovsku„Olešná je naprosto magické místo. Má dar přitahovat zajímavé lidi. Vždy se tu sejde různorodá paleta lidí, kteří mají společný cíl – zachránit sv. Annu. Pro většinu z nás je práce na kostele dobrý balanc k často náročné duševní práci, kterou vykonáváme během pracovního týdne. Zároveň minulý rok, kdy se nesmělo nikam jezdit, jsme měli dobrý pocit ze smysluplně využitého volného času,“ říká Eva Müllerová, účastnice loňského i letošního workcampu a členka Česko-německého fóra mládeže.

  Prokop Šícha
  Česko-německé fórum mládeže

  Chcete také příště přiložit ruku k dílu?
  Ozvěte se na:
  Telefon: 725 589 316
  Email: zachranannu@gmail.com

  Autor