Autor: Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže organizuje víkendový workcamp (13.-16. května) na záchranu kostela sv. Anny v Olešné na Tachovsku. V roce 2019 koupil kostel od obce student a bývalý člen Česko-německého fóra mládeže Prokop Šícha. Novorománský kostel patří od roku 2010 mezi kulturní památky České republiky. Po desetiletí chátrání se kostel nachází v havarijním stavu. Vize Prokopa Šíchy je záchrana a kulturní využití tohoto památkově chráněného kostela, pořádání kulturních a tvůrčích pobytů. Nejedná se o první česko-německé setkání spojené s prací na kostele. Skupina mladých Čechů a  Němců se sešla již v červnu 2020. Během roku proběhlo také několik neformálních brigád. Do oprav kostela se tak zatím zapojilo více než 100 mladých lidí, díky jejichž pomoci byla…

Více

Česko-německé fórum mládeže Projekt pracovní skupiny „Občanská společnost“ Česko-německého fóra mládeže, zabývající se občansko-politickým vzděláváním zejména na školách v České republice a Německu, právě vstupuje do své finální fáze. Pořádá totiž panelovou diskuzi „Výchova k občanství – proč a jak? Situace a perspektivy občansko-politického vzdělávání v České republice“, která se koná ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta v Praze a občanským sdružením Gemini pod záštitou a za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky dne 2. dubna 2009 od 15 do 18 hodin v prostorách MŠMT ČR.
Bližší informace o této akci naleznete zde.

Více