Autor: Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže organizuje víkendový workcamp (13.-16. května) na záchranu kostela sv. Anny v Olešné na Tachovsku. V roce 2019 koupil kostel od obce student a bývalý člen Česko-německého fóra mládeže Prokop Šícha. Novorománský kostel patří od roku 2010 mezi kulturní památky České republiky. Po desetiletí chátrání se kostel nachází v havarijním stavu. Vize Prokopa Šíchy je záchrana a kulturní využití tohoto památkově chráněného kostela, pořádání kulturních a tvůrčích pobytů. Nejedná se o první česko-německé setkání spojené s prací na kostele. Skupina mladých Čechů a  Němců se sešla již v červnu 2020. Během roku proběhlo také několik neformálních brigád. Do oprav kostela se tak zatím zapojilo více než 100 mladých lidí, díky jejichž pomoci byla…

Více