Co nabídne Česká rada dětí a mládeže na CVVZ – Celostátní vzájemné výměně zkušeností  v Holešově, ve dnech 19.–21. listopadu 2021:

  • Kulatý stůl ČRDM

  Moderovaná diskuse nabídne tři témata:
   – Hodnoty mladých lidí, prezentace výsledků šetření.
  Lektoři: Nela Andresová, analytička ČRDM a Aleš Sedláček, předseda ČRDM
   – Šetření o změně chování dětí a mladých lidí na letních táborech 2021
  Snahou šetření bylo potvrdit nebo vyvrátit předpokládané změny v chování dětí a mladých lidí v době po dlouhém lockdownu. Anonymně odpovídali vedoucí.
  Lektoři: Nela Andresová, analytička ČRDM a Aleš Sedláček, předseda ČRDM
  – Stávající situace a potenciální rozvoj Národní soustavy kvalifikací ve vztahu k organizacím dětí a mládeže
  Představení dosavadních kroků a nastínění možné budoucnosti.
  Lektor: Daniela Havlíčková
  • Pojištění na akcích s dětmi a mládeží

  Česká rada dětí a mládeže poskytuje zdarma svým členům úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Vyznáte se typu pojistek? Víte, kdy vám pojišťovna pokryje váš úraz a kdy už ne? A jak je to v případě, že na oddílové akci něco rozbijete? Kde můžete nahlásit škodu? A jaké byly statistiky úrazů v minulých letech? O tom všem si budeme povídat.
  Lektor: Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře ČRDM
  • Základy sexuální výchovy – akreditovaný prezenční kurz

  Program seznamuje pedagogické pracovníky s lidskou sexualitou a jejími aspekty ve výchovně-vzdělávacích oblastech a na základě těchto vědomostí rozvíjí jejich schopnosti a postoje během výchovně-vzdělávací činnosti, jež jsou nezbytné pro sexuální vývoj každého jedince. Kurz slouží k poznání a pochopení pedagogicko-didaktické komunikace s dětmi a mládeží ve vztahu k jejich sexualitě.
  Lektor: Aleš Svoboda, sexuální poradce a pedagog
  • Mládež ve Strategii 2030+: Jak může politika ovlivnit práci s mládeží?

  Strategie sem, strategie tam, ale jak ve skutečnosti ovlivňují politiku mládeže? Kolik jich vlastně (ne)máme? V rámci programu se podíváme na to, jaké strategie se týkají práce s mládeží, ale i na to, jak přispívají ke stabilnímu financování sektoru mládeže a v neposlední řadě také na pohledy účastníků na to, jestli a jak vnímají vliv politiky v jejich práci.
  Lektor: Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží
  • Důvěrovky ano či ne?

  Řekneme si něco o tom, k čemu slouží důvěrové aktivity a kdy je vhodné je použít a kdy naopak nikoliv. Sdílení zkušeností mezi účastníky, kteří již mají zkušenosti, a diskuze k otázkám od těch, co zkušenosti teprve sbírají.
  Lektor: Vlastimil Jura, manažer vzdělávání ČRDM
  •  Psychické aspekty vedoucího organizace

  Co zažívá a prožívá vedoucí organizace mezi „svými“ ovečkami na akcích a na jednáních? Jak řeší dvojí roli „jsem kámoš“ a „jsem vůdce“? Co na to starší kolegové, když vy jste tady šéf?
  Lektor: Vlastimil Jura, manažer vzdělávání ČRDM