CVVZ

Celostátní vzájemná výměna zkušeností  – CVVZ se letos koná 11.-12. listopadu 2023 v Pohořelicích v Jihomoravském kraji. Co je to…