Celostátní vzájemná výměna zkušeností  – CVVZ se letos koná 11.-12. listopadu 2023 v Pohořelicích v Jihomoravském kraji.

  Co je to CVVZ?

  CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

  CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

  Jejím posláním je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti.

  CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů.

  Přihlašování na akci, program a další novinky k letošní akci již nyní najdete na: https://www.cvvz.cz/

  FB: CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností


  Nad akcí převzal záštitu Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Záštitu nad akcí převzal i senátor pro (nejen) Pohořelice – Rostislav Koštial


  Proč je v logu CVVZ 2023 kapr?

  Na jižní Moravě má rybníkářství dlouhou a bohatou tradici. Mezi místní význačné rybníkářské regiony patří i Pohořelicko. Rybníky zde představují typický prvek krajiny. Rybníky byly na Pohořelicku zakládány již ve středověku a jejich historie tak sahá půl tisíciletí do minulosti.

   

  Autor