Dne 2.6. se v Heroldových sadech na Praze 10 uskutečnil den dobrovolnictví a volného času s názvem Bambifest. O organizaci se postarala Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy.

  O co šlo?

  Cílem bylo navázat na celopražskou Bambiriádu, na níž dobrovolnické organizace běžně prezentovaly svou činnost – a která se naposledy uskutečnila v roce 2014. Přišlo nám zkrátka, že něco takového v Praze aktuálně chybí. Kromě informací o činnosti jednotlivých organizací na stáncích se podařilo navázat spolupráci s místními školami. Propagovat dobrovolnictví a volnočasové aktivity jsme tak mohli jako součást výuky, během které se žáci vypravili na naší akci. Bambifest měl tudíž i edukativní rozměr,“ říká předseda Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy Jakub Fraj.

  V prostoru Heroldových sadů vyrostly stánky šestnácti dobrovolnických organizací, které na akci prezentovaly svoji činnost. Můžeme jmenovat například organizaci ADRA, Asociaci Turistických oddílů mládeže ČR, Pionýr, Komunitní centrum Petrklíč nebo třeba Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov.

  Jednalo se tedy především o spolky pracující s mládeží – a to v různých formách. Nechyběla však ani specializovanější sdružení, příkladem může být Sbor dobrovolných hasičů Prahy nebo Nízkoprahové zařízení YMCA Praha 10.

  Velmi zajímavý byl též „gerontooblek“, v němž si mohli účastníci vyzkoušet jaké to je, když se člověk dožije vysokého věku. Oblek pomocí závaží a speciálních brýlí simuluje, jak se může cítit člověk v pozdním věku v důsledku přirozených změn stárnutí. Mezi ně patří úbytek svalové hmoty, a tedy větší námaha spojená s jakýmkoliv pohybem, či méně ostré vidění, které je běžně spojeno například i s šedým zákalem a jeho konkrétními projevy. „Smyslem fyzické simulace obtíží vysokého věku je lepší porozumění a pochopení mezi generacemi. Oblek, který by naopak starým lidem umožnil cítit se jako mladí, zatím bohužel nikdo nevynalezl,“ říká jeho strůjce.

  Účast 800 dětí na prvním ročníku naší akce je pro nás povzbuzením do budoucna. Již nyní evidujeme pozitivní zpětnou vazbu ze strany městské části Praha 10 i zapojených organizací a zvažujeme formát dalšího ročníku. Ve hře je i rozšíření akce do dalších městských částí,“ hodnotí první pražský ročník Bambifestu Jakub Fraj.

  Akci organizovala Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy v partnerství s MČ Praha 10 za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

  Zdroj:

  https://www.prahaskolska.eu/dobrovolnictvi-na-vzestupu-prvni-prazska-bambiriada/

   

  Autor