Vzpomínky na dvě konference: Lepší škola pořádaná Eduin v pražském Kongresovém centru a Propojování formálního a neformální vzdělávání pořádaná Nadací Pangea, Prázdninovou školou Lipnice, Národním pedagogickým institutem ČR v Senátu.

  Snažil jsem se popsat kde se vzal ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ termín „propojování formálního a neformálního vzdělávání“ a jak vnímám jeho obsah a potřebu se o něm bavit.

  Varoval jsem před schematickým výkladem, se kterým se často potkávám, který má za to, že rozhodující měrou úspěchu je počet navázaných partnerství mimoškolních institucí a škol. To je, samozřejmě hodně povrchní vnímání úspěchu. Tím by mělo být šťastné dítě. To bude pak motivované se vzdělávat. Jakousi hierarchii efektu jednotlivých aktivit ukazuji ze strany NNO a ze strany školy na pyramidách v obrázcích.

  Dále jsem se zabýval důležitostí vrstevnického učení a prostředím kde se vzdělávání odehrává. V Lize lesní moudrosti na to máme zásadu „malebnost ve všem“, píše na svém FaceBooku o konferencích Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, který na obou konferencích přednášel.

  Význam propojování neformálního a formálního vzdělávání – záznam z konference
  V Hlavním sále Valdštejnského paláce se konalo setkání politiků ze Senátu ČR, z nově zvolené Poslanecké sněmovny, krajských úředníků a politiků věnujících se tématu vzdělávání s řediteli škol a školských zařízení a s představiteli NNO. Přineslo nespočet inspirativních podnětů.
  Jedním z přednášejících byl i náš předseda Aleš Sedláček: „Ústředním bodem, kterým se v tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání zabývám, je štěstí dítěte, mladého člověka, žáka, studenta. Kdo chodí do školy nebo do kterékoli mimoškolní aktivity rád, odnáší si mnoho a je motivovaný si mnoho dalších věcí zjistit a zpravidla je sdílet s ostatními. Toho je potřeba využít a vhodně moderovat tento proces. Pro nás v neformálním vzdělávání to znamená mj. více uvažovat o vzdělávacím rozměru našich aktivit a pro učitele si připustit, že všechna moudrost světa nekončí za školními zdmi…
  Jakousi hierarchii efektu jednotlivých aktivit ukazuji ze strany NNO a ze strany školy na pyramidách v obrázcích. Dále jsem se zabýval důležitostí vrstevnického učení a prostředím kde se vzdělávání odehrává. V Liga lesní moudrosti na to máme zásadu „malebnost ve všem“,“ i to se dozvíte z jeho příspěvku na konferenci.
  Konferenci si můžete pustit ze záznamu: https://pangea.mikeportal.online/stream

   

  Zdroje:

  https://www.facebook.com/crdm.cz/

  https://www.facebook.com/ales.sedlacek.14