Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody hledá nejkrásnější snímky Jizerských hor, ze kterých sestaví benefiční kalendář. Lidé mohou do čtrnáctého ročníku oblíbené fotosoutěže poslat až čtyři snímky tohoto pohoří, a to nejpozději do pátku 7. 6. 2024. Fotografie je potřeba zaslat na e-mail info@nadaceivanadejmala.cz a zároveň vyvolané poštou nebo předat osobně na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3. Odborná porota z nich následně vybere širší kolekci, která se představí na putovní výstavě a ze třinácti nejlepších snímků vydá nadace benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2025. Autoři takto oceněných snímků obdrží ceny od společnosti Canon i od samotné nadace. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách: www.nadaceivanadejmala.cz/zaostreno-na-jizerky

  „Fotosoutěž už k nám neodmyslitelně patří a každý rok se moc těším na nové snímky tohoto krásného pohoří. Samotný kalendář si našel již řadu svých příznivců a mě velmi těší, že jeho nákupem lidé přispívají na projekty pomáhající přírodě,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Fotografie by měly mít délku delší strany minimálně 28 cm a snímky na výšku budou sice hodnoceny, ale nemohou se dostat do kalendáře, volte tedy raději formát na šířku. Každým rokem se sejde kolem 200 snímků od přibližně 50 autorů včetně zahraničních. Celkově se tak sešlo již 2 502 fotografií Jizerských hor ze všech možných pohledů na ně. „Každoročně se nám scházejí snímky známých magických míst Jizerek, ale často ze zcela netradičních úhlů či nové perspektivy. Ale vždy mě dokáží překvapit i zcela nové lokality, které fotografové objeví. Jizerky nabízejí opravdu hodně kontrastů na malém území a tím jsou jedinečné“, pochvaluje si Ondřej Petrovský.

  Jizerské hory (foto Stanly8853, Pixabay)
  Jizerské hory (foto Stanly8853, Pixabay)
  Jizerské hory (foto 1873791, Pixabay)
  Jizerské hory (foto 1873791, Pixabay)

  Náklad benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky dosáhl loni rekordních 2 300 výtisků, přesto se prakticky vyprodal již před Vánoci. Od počátku fotosoutěže jich nadace nechala vytisknout 19 900 a mezi lidmi i firmami je o něj vždy značný zájem. Výtěžek z jejich prodeje věnujeme na projekty pomáhající přírodě, v letošním roce konkrétně na výsadby druhově rozmanitých lesů. V minulosti už peníze pomohly s výsadbou desítek tisíc sazenic původních stromků do Jizerských hor i jejich okolí, s obnovou návštěvnické infrastruktury či záchranou rašeliniště v nejcennější části Jizerských hor. „Snažíme se Jizerské hory ukázat v tom nejlepším světle, aby si lidé těchto cenných přírodních lokalit více vážili a dbali na jejich ochranu,“ vysvětluje Ondřej Petrovský.

  Do výstavní kolekce se dostane nad rámec hodnocení odbornou porotou i jeden snímek, který vybere široká veřejnost v průběhu internetového hlasování, které bude probíhat po celou dobu letních prázdnin na stránkách Libereckého deníku, jenž je mediálním partnerem již od počátku. Krom oceněných vítězů obdrží každý soutěžící jako poděkování jeden výtisk kalendáře a vyhlášení výsledků s vernisáží proběhne v září tohoto roku v Centru Babylon Liberec. „Každým rokem nás nadšení fotografové Jizerských hor provedou krajinou skalních vyhlídek, křivolakých cest, hlubokých údolí, zurčivých potoků a tajemných rašelinišť. A já se jejich snímky nechávám pohořím rád provázet a radovat se z toho všeho krásného, co nabízejí,“ uzavírá Ondřej Petrovský.

  Zařadil: -maj-

  Autor