Archiv autora: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody hledá nejkrásnější snímky Jizerských hor, ze kterých sestaví benefiční kalendář. Lidé mohou do čtrnáctého ročníku oblíbené fotosoutěže poslat až čtyři snímky tohoto pohoří, a to nejpozději do pátku 7. 6. 2024. Fotografie je potřeba zaslat na e-mail info@nadaceivanadejmala.cz a zároveň vyvolané poštou nebo předat osobně na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3. Odborná porota z nich následně vybere širší kolekci, která se představí na putovní výstavě a ze třinácti nejlepších snímků vydá nadace benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2025. Autoři takto oceněných snímků obdrží ceny od společnosti Canon i od samotné nadace. Podrobnosti…

Více

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podpoří ekologickou výchovu dětí již po dvaadvacáté. Nadace takto podporuje vzdělávání nejmladší generace v oblasti ekologické výchovy jak ve školách, tak i v kroužcích, které děti navštěvují. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. O podporu se mohou školy a organizace pracující s mládeží hlásit až do konce ledna. „Budování pozitivního vztahu veřejnosti k přírodě a vnímání důležitosti její ochrany považujeme v nadaci za klíčové. A kde začít nejlépe než u mladé generace,“ říká…

Více

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity lesů na Liberecku, budování tůní u Sedmihorek, ekologickou výchovu dětí, osvětu veřejnosti a mnoho dalších projektů zaměřených na praktická ekologická opatření nebo publikační či výzkumné aktivity. Celkem v roce 2022 podpořila 61 projektů částkou převyšující 3,7 miliónů korun, což je o jeden milion korun více než vloni. „Vážím si všech našich dárců, kteří nám umožňují každým rokem podporovat čím dál tím větší množství projektů, a zároveň mě těší, že je zde v našem okolí tolik organizací i lidí, kteří…

Více

Lesy na Liberecku letos obohatí na 70 000 mladých stromků. Vybrány byly převážně takové druhy, které v nich nejvíce chybí, tedy buky, duby či například jedle. Stovky z nich pak vysází firemní dobrovolníci, kteří se hlásí a nabízí svou pomocnou ruku. Místní lesy tak budou díky tomu druhově, věkově i geneticky rozmanitější. To je nesmírně důležité pro jejich dlouhodobou, zdravou a perspektivní budoucnost. Firmy však pomáhají hlavně finančně, menšími či většími částkami, a to prostřednictvím Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Celý projekt už sedmým rokem připravuje a zaštiťuje odborný lesní hospodář Jan Duda, který se stará o místní lesy nepasečným způsobem. Dosud…

Více