Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají delegáty pro letošní 7. ročník Programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme. Pokud máte chuť zastupovat mladé lidi z České republiky v OSN, ovlivnit jednání na celosvětové úrovni, nasát vědomosti o fungování OSN a udržitelném rozvoji, které byste následně předávali dál, tak tento program je přesně pro vás. Čas pro přihlášení a odevzdání prací máte do 13. 3. 2022!

  Je to neocenitelná zkušenost! Odstupující delegátky Kristina Šusová a Simona Petrů takto hodnotí svůj mandát:

  „Program mladých delegátů do OSN mi ukázal, jak doopravdy funguje multilaterální diplomacie. Rozšířil mi obzory o mnoho témat z agendy OSN, se kterými jsem se předtím nesetkala. Zároveň jsem díky němu měla možnost potkat spoustu zajímavých a inspirativních lidí v Česku i v zahraničí, za což budu navždy vděčná,“ říká Kristina.

  Simona: „Program mi dal velké množství unikátních příležitostí zlepšovat se v tom, co mě baví, a splnit si některé ze svých snů, jako podílet se na agendě ochrany lidských práv přímo v OSN. Díky možnosti setkat se s lidmi pracujícími v různých mezinárodních organizacích jsem také získala lepší představu o tom, čemu konkrétně bych se ráda věnovala po dokončení studií.“

   

  Koho hledáme?

  Než se pustíte do studia zadání, zvažte, zda splňujete následující charakteristiku mladého delegáta:

  • Věk 18 až 25 let (včetně)
  • Ochotu se časově přizpůsobit potřebám programu
  • Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou)
  • Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí
  • Vlastnosti týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace
  • Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
  • Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR
  • Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
  • Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

   

   Jak se stát mladým delegátem do OSN?

  Zašlete následující dokumenty nejpozději do 13. 3. 2022 na e-mailovou adresu: vaclav.kriz@crdm.cz

  • Životopis v ČJ
  • Návrh agendy a zdůvodnění jejího výběru v ČJ na 1–2 normostrany:

  Stručně uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. V bodech navrhněte, jaké téma byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu a ve spolupráci s kým – co je cílem na konci mandátu a celé aktivity.

  • Esej v AJ na 1–3 normostran na téma:

  „Which Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 do you consider as the most relevant to the Czech youth and why?”

  Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor nebo na online pohovor s ohledem na vývoj opatření ke covid-19. Pohovory proběhnou v období od 28. 3. do 1. 4. 2022.

   Co vám účast v programu přinese?

  • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
  • Spolupráce se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních
  • Dle možností organizační a finanční zajištění výjezdů, mimo jiné do New Yorku a Ženevy
  • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
  • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání a aktivit

  Možnosti výjezdu budou pružně reagovat na opatření ke covid-19, budou případně zajištěny alternativní a zároveň adekvátní výjezdy k plnění delegátského mandátu.

  Mandát má délku jeden rok. Následuje předávání mandátu dalším delegátům v období několika měsíců.

  Fotodokumentaci z předchozích ročníků naleznete na instagramu akce. Více informací uvádí oficiální české webové stránky Programu.

  Zařadil -maj-

  Autor