Mediální vzdělávání v posledních letech patří mezi prioritní tematické okruhy Jednoho světa na školách (JSNS). O mediálním vzdělávání se přitom mluví častěji než v minulosti, zejména v souvislosti s dezinformacemi a současnou ruskou propagandou.
  V polovině června 2023 jsme publikovali rozsáhlou závěrečnou zprávu právě z výzkumu stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách. Nepřekvapivě potvrzuje dlouhodobě neuspokojivý stav.
  • Na téměř pětině základních škol se podle vyjádření ředitelů mediální výchova nevyučuje vůbec.
  • V případě středních škol je takových celkově desetina, u středních odborných učilišť pak skoro čtvrtina.
  • Většina vyučujících se mediální výchově věnuje krátce a neabsolvovala ani žádné relevantní školení.
  • Naprostá většina vyučujících si přitom sestavuje vlastní individuální výukový plán.
  • Školy nemají ani jednotnou vzdělávací strategii a nijak nevyhodnocují výsledky mediální výchovy.
  To vše se logicky projevuje na nízké úrovni mediální gramotnosti žáků, což ukázal i náš další výzkum. Potvrdil také značné rozdíly mezi různými typy škol.
  Sami ředitelé i vyučující však považují mediální vzdělávání za důležité, přičemž došlo k výraznému nárůstu takového hodnocení. Současně platí, že většina vyučujících se posilování mediální gramotnosti žáků věnuje na základě vlastního rozhodnutí, ovlivněného i tím, že vnímají existenci dezinformací ve veřejném prostoru a chtějí posilovat kritické myšlení žáků i jejich odolnost vůči manipulacím.
  Vyučující jsou tedy motivovaní, což je důležitý předpoklad pro potřebnou změnu mediálního vzdělávání. Zároveň se ale domnívají, že stát takové vzdělávání nepodporuje, což chápeme jako výzvu pro relevantní státní instituce ke změně dosavadního přístupu.
  Jeden svět na školách zná podle nejnovějšího výzkumu 80 % vyučujících ze středních škol a 64 % ze základních škol. To je pro nás velkou příležitostí i dlouhodobým závazkem, k němuž zodpovědně přistupujeme. Výsledky výzkumu zohledníme v přípravě výukových materiálů, kurzů a dalších aktivit, aby co nejvíce naplnily očekávání ředitelů škol a potřeby vyučujících.
  Celý výzkum mediálního vzdělávání najdete zde:

  Závěrem přidávám pár vybraných aktivit a výukových lekcí vhodných k posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení žáků a studentů, které vznikly v poslední době.

  • Celoročními kurzy, semináři a webináři JSNS prošlo v prvním pololetí 2023 přes 240 vyučujících, metodiků prevence a dalších vzdělavatelů.

   

  Autoři