Nová vizuální identita Letního domu odráží potřebu naší organizace sjednotit vizuální a komunikační styl, kdy pro různé příležitosti vznikaly graficky navzájem nesourodé komunikační materiály (letáky, plakáty, apod.). Ve spolupráci s renomovanou designérkou a grafičkou Kateřinou Puncmannovou byl vytvořen nový manuál vizuální identity Letního domu.

  Dali jsme na doporučení této odbornice a obměnili a zjednodušili jsme také logo Letního domu, které se skládá ze dvou částí – symbolu domu a logotypu. Podoba loga vychází z jeho původní podoby, ale došlo ke zjednodušení detailního domu do tří geometrických prvků, jejichž podoba odkazuje na oblíbenou dětskou hračku – dřevěnou stavebnici. Logotyp Letní dům je vytvořen z písma Montserrat. Kruh nad písmenem u je upravený kroužek, který zároveň symbolizuje slunce.

  K prvnímu použití nové grafiky došlo při výrobě výroční zprávy Letního domu za rok 2021, v níž byly kromě loga prezentovány i různobarevné elementy, které evokují díly dětské stavebnice a dotvářejí novou identitu Letního domu.

  Původní logo Letního domu:

  Letní dům
  Letní dům

  Úvodní stránka

  Autor