Návštěvnické středisko Chráněné krajinné oblasti Pálava 14. června 2024 slavnostně otevřeli ministr životního prostředí Petr Hladík, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR František Pelc.

  Dům přírody Pálavy vznikl rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalého archeologického muzea, provozovatelem je Regionální muzeum v Mikulově. Ústředním bodem je moderní expozice, která Pálavu představuje jako místo s mimořádnou druhovou pestrostí vzácných rostlin i živočichů. Ukazuje také, jak lidé zdejší krajinu po tisíciletí utvářeli svým hospodařením a jak ji ovlivňují i dnes. Expozice, na jejímž návrhu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR a Regionální muzeum v Mikulově, na návštěvníky působí všemi smysly: Pálavu představuje v několika krátkých filmech promítaných na trojrozměrný model krajiny a na stovkách exponátů, od nejrůznějších přírodnin až po archeologické nálezy.

  Slavnostní otevírání návštěvnického střediska CHKO Pálava (foto z webu AOPK)
  Slavnostní otevírání návštěvnického střediska CHKO Pálava (foto z webu AOPK)

  „V České republice není mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak rozmanitou přírodou a nevšední krajinou, jako Pálava s jejími charakteristickými bělostnými skalami, jarními mozaikami rozkvetlých stepí, vinohrady na sluncem ozářených stráních nebo světlými dubovými háji. Je samozřejmě lepší kochat se její krásou naživo, ale Dům přírody Pálavy umožní návštěvníkům na jednom místě poznat, jak zdejší krajinu ovlivňovali a utvářeli po tisíciletí také lidé a proč ji potřebujeme uchovat pro budoucí generace. Vzdělávat nejen děti a mládež o tom, proč bychom měli přírodu a prostředí kolem sebe nejen chránit, ale i obnovovat, považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů. Mám proto radost, že jsme toto moderní návštěvnické centrum mohli za ministerstvo podpořit částkou přesahující 53 milionů korun,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

  „Dům přírody Pálavy je už patnáctým návštěvnickým střediskem, které v programu Dům přírody otevíráme. Chceme návštěvníkům představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si odtud odnesli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu. Pálava patří mezi naše nejmenší chráněné krajinné oblasti, ale je zcela mimořádná – najdeme tu rostliny a živočichy, kteří jsou doma v jižních krajích či na východě, ale i ty, kteří sem zasahují ze západu či severu. Pálava byla a je křižovatkou přírody i kultury,“ popisuje ředitel AOPK ČR František Pelc.

  „Mám radost, že se podařilo zachránit památkově chráněnou budovu a současně ji vdechnout nový život. Ale to podstatné, čeho mají expozice a doprovodné programy být prostředníkem, je okolo nás. Je to krajina, která nás obklopuje a ve které žijeme. Je to křehká hodnota, které si musíme vážit a k tomu vést mladou generaci i všechny návštěvníky. Věřím, že Dům přírody Pálavy k tomu přispěje zásadním způsobem,“ podotýká k nové expozici ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín.

  Maskotem Domu přírody je jeden z našich nejkrásnějších ptáků – dudek chocholatý (obrázek z webu AOPK)
  Maskotem Domu přírody je jeden z našich nejkrásnějších ptáků – dudek chocholatý (obrázek z webu AOPK)

  Expozice, jejímž hlavním designérem byla Jana Vodičková, je umístěna v nově vybudovaném podzemním prostoru a rozdělena na několik částí. Ta hlavní na několika stovkách exponátů představuje ohromující pestrost pálavské přírody i to, kde se vzala. Další části se věnují vzpomínkám na Mušov, zaplavený vodou z Novomlýnských nádrží, a významu vědeckého poznání na příkladu lesního hospodaření a vinařství. Ve středu místnosti stojí velký betonový model Pálavy a jejího okolí, na který se promítá animace o proměnách zdejší krajiny. Expozici doplňuje velké akvárium s druhy typickými pro nedalekou řeku Dyji.

  Na střeše podzemního objektu návštěvníci najdou jezírko a vápencovou skalku – s trochou nadsázky jde o jakousi „malou Pálavu“. Původní historická budova ze 16. století prošla kompletní rekonstrukcí a tvoří zázemí muzea – kromě recepce a obchodu se suvenýry se v ní nachází učebna a herna. Ta bude využívána při nejrůznějších akcích pro veřejnost a školy, které provozovatel připravuje.


  Finanční podpora:
  Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí
  Celkové způsobilé výdaje: 62 680 751 Kč
  Dotace EU: 53 278 639 Kč
  Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 9 402 112 Kč
  Jihomoravský kraj


  Informace o otevírací době, programu a akcích najdete na webu www.dppalava.cz nebo facebookovém profilu www.fb.me/dppalava.


  Cílem programu Dům přírody, který Agentura ochrany přírody a krajiny ČR postupně realizuje, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek, která doplňují menší informační střediska.
  Více o programu Dům přírody na https://www.dumprirody.cz/


  Zařadil: -maj-

  Autoři