Archiv autora: Karolína Šůlová

„Mladí orli se kroužkují přímo na hnízdě, nebo je spustíme v pytli dolů, okroužkujeme na zemi a pak vrátíme zpět do hnízda. Kroužkování snášejí v klidu, jen málokdy mají potřebu útočit. Vylézt na orlí hnízdo ale dokáže jen zkušený stromolezec, jako jsou v tomto případě ornitologové Josef Veselý z Přírodovědného spolku Dobříš a Lubor Křížek darujkridla.cz. Musí si obléct lezecké popruhy, dát na nohy drapáky a vydat se do výšky,“ popisuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Orlí hnízda jsou opravdu impozantní. Ptáci je budují z větví, drnů a trávy, někdy je využívají opakovaně. V průměru měří…

Více

Mladé pětileté perlorodky, které byly do Malše vypuštěny, pocházejí z polopřirozeného odchovu. Měly by posílit zdejší populaci tohoto vzácného mlže, která je málo početná. Jedná se o přeshraniční česko-rakouský projekt Malsemuschel; pětileté perlorodky byly do Malše vypuštěny také před rokem. Zároveň se připravují různá opatření v povodí horní Malše, která by měla perlorodkám pomoci – jsou zaměřena například na úpravu kvality vody, erozních poměrů či optimalizaci vegetačního pokryvu. „Perlorodka říční žije z našich živočichů nejdéle, až 140 let. Ochranu perlorodky komplikuje její velmi složitý a částečně parazitický životní cyklus. Mladí jedinci nepřežijí první roky života v poškozeném prostředí našich řek.…

Více

Návštěvnické středisko Chráněné krajinné oblasti Pálava 14. června 2024 slavnostně otevřeli ministr životního prostředí Petr Hladík, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR František Pelc. Dům přírody Pálavy vznikl rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalého archeologického muzea, provozovatelem je Regionální muzeum v Mikulově. Ústředním bodem je moderní expozice, která Pálavu představuje jako místo s mimořádnou druhovou pestrostí vzácných rostlin i živočichů. Ukazuje také, jak lidé zdejší krajinu po tisíciletí utvářeli svým hospodařením a jak ji ovlivňují i dnes. Expozice, na jejímž návrhu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR…

Více