Nachystejte si orlí zrak, pevné boty a ostrou tužku a vydejte se pátrat po místech, kde se mohly odehrávat příběhy Rychlých šípů!

  Oblíbený komiks Rychlé šípy oslavuje 85. výročí od svého prvního vydání. Skautská nadace Jaroslava Foglara k tomuto jubileu připravila celoroční program s názvem Rok Rychlých šípů – 85 let. Hlavním tématem oslav je tajemství Rychlých šípů, které budou moci aktuálně odhalovat děti i dospělí po celé republice v rámci hry „Zde by mohly být Rychlé šípy“. Hra odstartovala přesně 1. dubna a potrvá celý měsíc. V různých městech se na místech tematicky spojených s komiksovými příběhy RŠ objeví plakáty s tajuplnými indiciemi. Úkolem hráčů je najít všechny plakáty a vyluštit z nich tajenku.

  “Rychlé šípy ve svých příbězích nakupovaly vuřty, květiny, dortíky i kolečkové brusle. Zvonil jim budík v kině, byly i v bance, koupališti i jinde. Z 30 vytipovaných příběhů si každý organizátor vybral 10–15, které vylepil ve formátu A3 na příslušných místech a doplnil částí tajenky”, uvedl Menhart, jeden z hlavních organizátorů hry.

  Dobrodružství s Rychlými šípy si mohou hráči užít na 30 místech po celé České republice a jedno místo je dokonce na Slovensku. Zájemci se na webu http://najdi-rychle-sipy.cz/ mohou podívat, kde se hra koná v jejich okolí, kolik plakátů je potřeba najít a kde je hledat. Po nalezení plakátu si hráč opíše písmeno či písmena a na webu pak všechny části tajenky zadá. Tím se zapojí do slosování o ceny s rychološípáckou tematikou, které do soutěže věnovala Skautská nadace Jaroslava Foglara.

  Do přípravy hry se zapojily skautské i neskautské oddíly, městské úřady, knihovny, školy, rodiny i jednotlivci.

  Skautská nadace Jaroslava Foglara jim za to srdečně děkuje a věří, že si hru užijí všechny generace fanoušků Rychlých šípů.

  Skautská nadace Jaroslava Foglara disponuje právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečuje o jeho dílo a odkaz, snaží se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros na znovuvydávání Jestřábových děl, podporuje nejrůznější projekty s foglarovskou tematikou, realizuje předmětovou sbírku s názvem Jestřábův obchod, která slouží, stejně jako většina ostatních nadačních aktivit, k podpoře výstavby a rekonstrukce skautských kluboven.

  Autor