Projekt rozvíjí předchozí projekty, které byly v minulých letech podpořeny NFZP, konkrétně: „E-learning a terénní programy v Plzni a okolí“, „Putování za plzeňskými poklady“ a „Plzeňské poklady pro nejmenší“, jejichž cílem bylo přiblížit všem věkovým kategoriím přírodě blízké lokality v Plzni a jejím bezprostředním okolí (Mikulka, Lobezská jezírka, Ostrá Hůrka, Hradiště, Zábělá).

  Nyní máme možnost k těmto místům přidat dva nové „poklady“ – Bolevecké rybníky a Božkovský ostrov, které již nyní lektoři a přírodovědní odborníci z Ametystu důkladně mapují a zpracovávají základní pojmy a principy managementu lokalit. Jejich společné výstupy následně poslouží k doplnění e-learningu Plzeňské poklady. Zájemci zde najdou informační oporu na cestě k poznání těchto míst. Spolek Ametyst dále vytvoří nové terénní výukové programy zaměřující se na žáky a učitele středních škol. Ti budou moci zcela zdarma, v doprovodu lektorů, tato místa prozkoumávat všemi smysly prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení a zároveň získají badatelským způsobem znalosti o přírodě a péči o ni.

  O své zážitky z prvního průzkumu a ze samotné přípravy projektu se podělila lektorka Ametystu Kateřina Havránková: „Při průzkumu obou lokalit jsme byli svědky krásné scenérie, kterou nové plzeňské poklady nabízí během zimních měsíců. Již nyní aktivně pracujeme na didaktických materiálech a těšíme se spolupráci se středními školami.”

  Lektorka Ametystu Hana Kovandová taktéž připojila své pocity z průzkumu nových lokalit: „Ani mrazivé ráno nás neodradilo od průzkumu vybraných nových plzeňských lokalit pro výuku. I tak jsme měli možnost seznámit se s daným místem a pozorovat jeho prvky, ať z hlediska živé, tak i neživé přírody. Nedílnou součástí byl i pohled na utváření městské krajiny, kde se promítá život a činnost člověka.“

  Pojďte i Vy s námi vyrazit do terénu, bádat a zkoumat krásy, které plzeňské poklady nabízí!

  V případě zájmu volejte 735 176 581 nebo pište na objednavky@ametyst21.cz

  Bližší informace naleznete na stránkách Spolku Ametyst, Nadačního fondu Zelený poklad a Plzeňských pokladů.

  Zařadil: -maj-

  Autor