Úmluva o právech dítěte

Na Slavnostním setkání ochránců práv dětí v ČR vystoupil i ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb20. listopadu 2009 oslavila Úmluva o právech dítěte 20. výročí svého vzniku. V roce 1989 ji přijalo Valné shromáždění OSN. Od té doby se k Úmluvě o právech dítěte připojily všechny země světa kromě Somálska a Spojených států. V České republice se u příležitosti tohoto významného dne konalo několik oslav. Jednou z nich bylo také Slavnostní setkání ochránců práv dětí v ČR, které se uskutečnilo přesně v onen slavný den, tedy 20. listopadu, v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kromě jiných zde vystoupil i ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb.

Obrázek z malované Knihy k dětským právům, jež vznikla v rámci doprovodného programu BambiriádyÚmluva o právech dítěte byla schválena 20. listopadu 1989 Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku. Úmluva o právech dítěte je mezinárodní dokument, který se zabývá pouze právy dětí. Úmluvě předcházela Deklarace práv dítěte, z roku 1959, jejíž 50. výročí si rovněž připomínáme 20. 11. Zpracování dokumentu o právech dětí ve formě úmluvy navrhlo Polsko v roce 1979. Na vytvoření úmluvy se podíleli politici, neziskové organizace, právníci, lékaři, představitelé církví a mnoho dalších odborníků z nejrůznějších zemí. Až po dlouhých 10 letech jednání byly přípravy dokončeny a mohlo dojít ke schválení dokumentu.