Na tiskové konferenci ke spuštění projektu PERUN - zleva ředitel NIDM Jiří Veverka, vedoucí projektu Stanislav Zelenda a PR manažer Vojtěch Tutr (Foto Jiří Majer)Jméno staroslovanského hromovládce dostalo v poměrně nečekané souvislosti se snahou objevit, podchytit a rozvíjet talent u nadaných dětí ještě další význam. Slovo PERUN, napsané verzálkami (velká písmena) značí totiž zkratku: PÉče, Rozvoj a Uplatnění Nadání. Se spuštěním stejnojmenného projektu na podporu nadaných žáků v matematice, přírodních a technických oborech seznámila novináře tisková konference konaná 29. září 2011 v pražském sídle Národního informačního centra pro mládež (NICM).

  Cílem projektu je podle jeho tvůrců posílit vše dobré, co se pro nadané děti a mladé lidi v naší republice dosud vykonalo, a přispět v tomto ohledu k vybudování potřebného systému. Měl by vytvořit podmínky pro to, aby péče o nadané děti začínala již od jejich předškolního věku a provázela je až k odpovídajícímu uplatnění ve zvoleném povolání. Systém by měl přitom využívat možností, které se nabízejí na místní, regionální i celostátní úrovni a pokud možno je propojit.

  Ředitel NIDM Jiří Veverka: Máme vynikající děti a mladé lidi. Otázkou zůstává, zda by jich nemohlo být víc.V šesti městech (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha) mají vzniknout krajská centra, jejichž činnost se zaměří nejen na nadané žactvo, ale také na jejich učitele a organizátory aktivit pro školní mládež – a pochopitelně také rodiče. Vedle škol základních a středních hodlá zapojit rovněž univerzity, ale i střediska volného času, nestátní neziskové organizace, progresivní zaměstnavatele, krajské úřady a další možné aktéry snahy o uplatnění talentovaných dětí. Centra budou například nabízet další vzdělávání učitelům či podporovat nadané žáky v součinnosti s místními podniky – úspěch talentovaných studentů může koneckonců přinést užitek i jim.

  Gratulujeme. Ředitel Akademie věd ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. předává ocenění jedné z úspěšných účastnic mezinárodních soutěží pro mladé vědce. (2009, foto Jiří Majer)Česká republika na jedné straně vychází v mezinárodních srovnávacích testech středoškoláků hůře než dřív, což vyvolává vrásky na čele lidí zodpovědných za zdejší vzdělávací systém, na straně druhé jsou naši studenti úspěšní v řadě mezinárodních vědomostních či projektových soutěží. Například v soutěži EUSO (přírodovědná olympiáda zemí EU) získali dvakrát za sebou zlaté medaile a absolutní vítězství, letos získali medaile stříbrné. Letos také získali – mimo jiné – stříbrnou a tři bronzové medaile na mezinárodní matematické olympiádě, čtyři bronzové na mezinárodní biologické olympiádě, tři stříbrné a dvě bronzové na mezinárodní fyzikální olympiádě, dvě zlaté a jednu stříbrnou na mezinárodní chemické olympiádě…

  PERUN připravuje informační portál na adrese www.talentovani.cz, kde dětem, rodičům i pedagogům zpřístupní shromážděné údaje o veškerých dostupných možnostech souvisejících s péčí o nadané. Půjde například o přehled nejrůznějších akcí, soutěží a kurzů, které jsou v tomto ohledu k mání.

  Vedoucí projektu PERUN Stanislav Zelenda: Nadaný žák by se měl po skončení PERUNu do systému podívat a uvidět na jeho konci světlo svého uplatnění. (Foto Jiří Majer)Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) z roku 2001 zdůrazňuje, že nadaných jedinců a jejich potenciálu je nutné využívat v maximální možné míře, zejména v kontextu malých států. Třebaže počet mimořádně nadaných jedinců se pohybuje podle Bílé knihy mezi jedním a dvěma procenty, je nutné jim věnovat pozornost, jelikož jejich tvůrčí potenciál má pro společnost zásadní význam. Zároveň však upozorňuje na to, že „ucelený systém péče o nadané však u nás doposud chybí“.
  PERUN má tedy, obrazně řečeno, v dané souvislosti zablýskat nadaným žákům na lepší časy.
  „Žák by se měl po skončení PERUNU do toho systému podívat a vidět na konci světlo možného uplatnění. To znamená, že tam dostane to, co potřebuje, co by rád, v čem je dobrý. Ale současně tam uvidí i to, že se tím docela i uživí a že by to mohlo být k něčemu dobré,“ nastínil kýženou vyhlídku nadaných dětí projektový vedoucí PERUNu Stanislav Zelenda.

  Řešitelem projektu PERUN je Národní institut dětí a mládeže. Projekt je propočten na zhruba 33 milionů korun; financován je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. „V řadě dokumentů České republiky, ale především Evropské unie, respektive Evropské komise, jsou určitá zaklínadla jako kreativita a konkurenceschopnost, mobilita, klíčové kompetence – a my jsme velmi rádi, že zkrátka těmto mnohdy vznešeným pojmům dokážeme dávat i reálný obsah. Bylo tady naznačeno mnohé: Máme vynikající děti a mladé lidi, ale otázka je, zda by jich nemohlo být ještě více,“ shrnul ředitel NIDM Jiří Veverka.