Radambuk pořádá různé vzdělávací kurzy pro vedoucí dětských oddílů i jiných zájmových útvarů, například pro instruktory vodní turistiky, hlavní vedoucí táborů, zdravotníky apod.

  Kurzy Instruktor vodní turistiky

  19. – 22. 5. 2016 nebo 23. – 26. 6. 2016 – Vltava

  V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po náročné.

  9. 4. 2016 – Opakovací Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2016

  Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 7 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí.

  22. -24. 4. 2016 – Kurz vedoucí dětského kolektivu 2016

  Pro oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů, pracovníky s dětmi a mládeží…
  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech.
  Ve 2. části kurzu je důraz kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme z předpokladu, že co se naučíme, potřebujeme také prožít sami na sobě.

  Podrobnosti k těmto a další kurzy najdete na:

  http://www.radambuk.cz/category/vzdelavaci-akce/

  Autor