Víte, že k bezplatnému cestování Prahou pro děti od 6 do 10 let lze také využít členskou kartu ČRDM (EYCA), případně členskou kartu některého z členských spolků České rady dětí a mládeže (ČRDM)?

  V ČRDM je stovka organizací, pracujících s dětmi a mládeží, mezi největší patří např. Junák, A-TOM, Pionýr, Duha a další.

  Aby mohly děti cestovat pražskou hromadnou dopravou zdarma nebo se slevou, je třeba, aby mohly prokázat věk.

  K prokázání věku od 6 do 10 let lze využít následující doklady:

  • Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem, se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce)*
  • Průkazku PID „Žákovská“
  • Čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací
  • Průkaz PID „Dítě 6-15“
  • Žákovský průkaz

  * Z uvedeného odstavce i dalších podrobnějších údajů v „Tarifu PID“ vyplývá**, že k cestování Prahou pro děti od 6 do 10 let za 0 Kč je možno také využít členskou kartu ČRDM, případně členskou kartu některého z členských spolků ČRDM (jako je např. Junák, A-TOM, Pionýr, Duha a další)

  Pokud dítě nemůže prokázat věk do 10 let některým z uvedených způsobů, musí si zakoupit zvýhodněnou (dětskou,“poloviční“) jízdenku (viz dále).

  Cestování Prahou bezplatně je možné i pro děti od 10 do 15 let

  Také děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok předepsaným způsobem, a to buď:

  • čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací, nebo
  • průkazem PID „Dítě 6-15“.

  Tyto dvě možnosti jsou jediné způsoby prokázání nároku na jízdné za 0 Kč, jiné dokumenty nebo průkazy nejsou v pražské hromadné dopravě pro věk 10–15 let uznávány!
  Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno (20 Kč) a je potřeba poskytnout osobní údaje dítěte a jeho fotografii. Tato možnost platí pouze na území Prahy.

  Pokud dítě neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit jízdenku

  Z výše uvedeného tady vyplývá, že v Praze je pro starší děti výhodné pořídit si průkaz PID „Dítě 6-15“, nebo aplikaci na čipovou kartu, se kterou mohou až do 15. narozenin jezdit pražskou MHD zdarma – bez dalších poplatků.

  Má-li dítě ve věku 10–15 let jak prokázat svůj věk, platí přibližně poloviční jízdné.
  K prokázání věku mohou děti využít osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou, např. školou***) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; případně si mohou nechat vystavit průkazku PID „Žákovská“.

  Jednotlivé zlevněné (dětské, poloviční) jízdné:
  30 min. 12 Kč, 90 min. 16 Kč, 24 hod. 55 Kč
  Nemá-li cestující dítě jak prokázat svůj věk, platí plnou cenu jízdného, tedy jako dospělý.

  Zdroj informací:
  https://pid.cz/tarifni-pojmy/deti-v-pid/


  **Citace Tarifu PID:
  Nárok na slevu pro děti od 6 do 15 let na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové jízdenky lze prokázat také průkazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, školou nebo průkazem vydaným státní správou, popřípadě i průkazkou ověřenou razítkem právnické osoby či jinými specifickými znaky vydavatele*** – právnické osoby nebo ve formě plastové karty vydané právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození nebo údaj, z něhož je jednoznačně patrný den, měsíc a rok narození dítěte.
  (https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tarif, str. 41 odstavec 3c)

  *** Například tedy i kartu EYCA nebo členskou kartu spolků sdružených v ČRDM.
  Více o členských kartách na www.eyca.cz/crdm