Video v článkuČeská rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 27. listopadu šest svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

  Cenu Přístav 2018 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
  Ing. Radek Zlesák – poslanec PSP ČR, člen podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity (od 2017), člen Rady města Žďár nad Sázavou (od 2014)
  crdmIng. Karel Ježek – ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která vyrábí především celý sortiment nožů.
  Ing. Zuzana Vejvodová – starostka Městské části Praha-Zbraslav
  Ing. Pavel Šotola – člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
  Pavel Kutiš – starosta obce Kaliště, okres Pelhřimov
  Eva Lachoutová – pracovnice Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje

  Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

  Pohled do obecenstva (foto Michala K. Rocmanová)Doprovodný program Ceny Přístav měl svoji atmosféru (foto Michala K. Rocmanová)Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí Divadla Royal na pražských Vinohradech. To založil roku 1929 Emanuel Maceška coby nejmodernější kino v Praze pod názvem Bio IlIusion. Velká část původního zařízení zůstala zachována, díky čemuž se pobyt v biografu podobá cestě do zlatých časů třicátých let. Přesně tam vzal diváky Ceny Přístav i doprovodný program večera. Dominoval mu částečně předtočený groteskní film, který se dotáčel přímo na pódiu. Laureáti si tak neodnesli jenom skleněné ocenění, ale i jedinečný zážitek z účinkování v „prvorepublikovém“ filmu. Doprovodný program Ceny Přístav měl svoji atmosféru (foto Michala K. Rocmanová)Například Zuzana Vejvodová se proměnila v hrozící zahradnici, Pavel Šotola v muže shazujícího z okna květináč, Pavel Kutiš v rozzlobeného učitele s kružítkem, Eva Lachoutová v pejskařku, které není cizí povel „Trhej!“… Za Karla Ježka převzal cenu tiskový mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina, který se zhostil role tatínka střílejícího z praku…
  Pohled do obecenstva (foto Jiří Majer)Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obětavou práci s dětmi v turistickém oddíle – ta si ji ostatně také sama převzala.
  Během následného soutěžního „Videostopu“ se film zkompletoval a pustil se pak na závěr večera. Výsledné dílo vyvolalo v sále zaslouženou salvu smíchu.
  Téměř stovka přítomných stokrát vyslovila obdiv tvůrcům zábavného večera – Jiřímu Gureckému, Václavu Zimmermannovi a Jakubu Řikovskému a jejich kreativitě.

  Vizitky laureátů

  Archivní snímek promítnutý v Divadle RoyalPoslance Ing. Radka Zlesáka nominovaly na Cenu Přístav tři neziskové organizace: Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi; Pionýr – Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou; Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou; Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obětavou práci s dětmi v turistickém oddíle (foto Jiří Majer)Radek Zlesák (foto archiv)Navrhovatelé ocenili energii, s jakou se Radek Zlesák věnuje jako politik podpoře neziskových organizací působících ve prospěch dětí a mládeže. Za Radka Zlesáka nakonec improvizovaně zaskočil Jako člen rady města Žďár nad Sázavou dlouhodobě usiloval o vybudování multifunkčního prostoru ve vlastnictví města, který by sloužil pro několik spolků jako klubovny neformálního vzdělávání a sklady sportovního táborového vybavení, včetně potřebného zázemí pro činnost těchto organizací. Jeho záměr se mu podařil. Stavba je v plném proudu a kolaudovaná by měla být na jaře 2019.

  Archivní snímek promítnutý v Divadle RoyalIng. Karel Ježek je ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která dlouhodobě podporuje činnost s dětmi a mládeží jak v Mikulášovicích, tak v okrese Děčín. V roce 2018 významně podpořila Český svaz chovatelů Mikulášovice nebo Klub Pathfinder při pořizování táborového inventáře. Pravidelně věnuje i ceny na akce pořádané pro děti a mládež v Mikulášovicích. Za Karla Ježka převzal cenu tiskový mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina (foto Jiří Majer)Společnost Karla Ježka byla významným sponzorem akce ZOO olympiáda, kterou pořádala ZOO Děčín, která byla určena dětem a mládeži se zaměřením na znalosti o zvířatech a přírodě.Bedřich Jetelina nacvičuje hranou scénku do filmové grotesky dotvářené během večera v Divadle Royal (foto Jiří Majer) Ing. Karel Ježek patří k místním patriotům, kterým na celém regionu nesmírně záleží. Nominanti: Český svaz chovatelů, Základní organizace Mikulášovice; Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1027 Stopaři; Klub Pathfinder;

  Pavel Kutiš s Cenou Přístav (foto Jiří Majer)Václav Zimmermann zasvěcuje Pavla Kutiše do tajů jeho scénáře (foto Jiří Majer)Pavla Kutiše na Cenu Přístav navrhly organizace: Pionýr – Krajská organizace Kraje Vysočina; Český červený kříž; Sdružení dobrovolných hasičů Kaliště; Rada dětí a mládeže kraje Vysočina; Pavel Kutiš dlouhodobě a pravidelně podporuje spolkovou činnost v obci Kaliště – Pionýr, sdružení hasičů, myslivecké sdružení, jezdecký klub, sportovní klub… V obci byly i jeho zásluhou rekonstruovány prostory pro spolkovou činnost a pro činnost mládeže obecně. Dlouholetý starosta se nejen podílí na podpoře činnosti, ale sám se i aktivně volnočasových aktivit účastní.

  Laureátka Ceny Přístav Eva Lachoutová (foto Jiří Majer)Evu Lachoutovou nominovaly tyto organizace: POHODÁŘI VSKH České Budějovice; M-tes České Budějovice; Mateřské Centrum Křemílek; Česká tábornická unie – KORMORÁNI TK A KONDOŘI TK; Eva Lachoutová pracuje na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Archivní snímek promítnutý v Divadle RoyalNad rámec svých pracovních povinností ochotně poradí při vzájemné spolupráci NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu mládeže, včetně spolupráce příhraniční i zahraniční. Eva Lachoutová se připravuje na gag s pejskem (foto Jiří Majer)Navrhovatelé rovněž oceňují její aktivní zájem o činnost mládežnických organizací, její značný přehled i srdečnou pomoc při řešení potřeb těchto organizací. Eva Lachoutová je i nepostradatelnou konzultantkou v oblasti dotační politiky Jihočeského kraje.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (s mikrofonem) předává Zuzaně Vejvodové Cenu Přístav (foto Jiří Majer) Ing. Zuzana Vejvodová má tah na bránu a dokáže vybudit i své spolupracovníky a partnery – tak charakterizují starostku Městské části Praha-Zbraslav její navrhovatelé: Junák – český skaut, středisko Uragan Zbraslav; Pexeso Zbraslav; tělocvičná jednota Sokol Zbraslav.
  Zuzana Vejvodová v roli zahradnice (foto Jiří Majer)Zuzana Vejvodová ve spolupráci s kolegy a partnerskými organizacemi pomohla zorganizovat, získat z různých zdrojů prostředky a postupně uvádí v život následující projekty zaměřené na děti a mládež: Skatepark Zbraslav, který se od otevření těší velkému zájmu návštěvníků, Kulturně komunitní centrum Zbraslav – jde o prostor pro pořádání celého spektra sociálních, kulturních a pohybových aktivit – a rekonstrukce a dostavba bývalé prádelny pro klubovnu skautů.

  Archivní snímek promítnutý v Divadle RoyalPavla Šotolu navrhly na Cenu Přístav tyto organizace: Boii Nasavrky; SKP-CENTRUM, Pardubice; Cesta pro rodinu, Žamberk. V jeho nominaci neváhaly zdůraznit, že je to „srdcař“, který, když se do něčeho pustí, tak to dělá naplno a opravdově, ne jen pro politické body. A přesně tímto způsobem již od roku 2010 v pozici radního Pardubického kraje podporuje neziskový sektor a (nejen) organizace pracující s dětmi a mládeží.Pavel Šotola s rekvizitou (foto Jiří Majer) Každoročně podporuje pořádání celé řady akcí určených pro děti a mládež (např. Den pěstounství, Hravé odpoledne na farmě, Setkání v modrém, Dny dětí, Bezpečné prázdniny a mnoho dalších). Pavel Šotola si přebírá Cenu Přístav (foto Jiří Majer)Dlouhodobě podporuje činnost organizace Cesta pro rodinu – snaží se, aby co nejvíce dětí z dětských domovů vyrůstalo v rodině. Velkou měrou podporuje Pavel Šotola rovněž dobrovolnictví v celém kraji a rozvoj filantropie. Oporu v něm mají i poskytovatelé sociálních služeb pro děti a rodiny v nepříznivé sociální situaci. Dokáže naslouchat i reagovat konkrétními činy…

  Cenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již posedmnácté.

  Autoři