Od středy 22. května do neděle 26. května bude areál zámku Konopiště nedaleko Benešova dějištěm největší letošní skautské akce v Česku – Obroku 2019.

  Obrok 2017 (foto Dominik David, Junák - český skaut)Obrok 2017 (foto Štěpán Hašek, Junák - český skaut) Jeho program odráží důležité skautské principy: život v duchu hodnot, jež nás přesahují, pomoc společnosti a druhým a povinnost neustále se jako osobnost rozvíjet.
  Zajímá vás, jací jsou dospívající a čerstvě dospělí skauti a skautky?
  Více než roční přípravy akce má na starosti velký dobrovolnický tým: chystá program, řeší logistiku, komunikaci, finance, registraci, bezpečnost nebo jednání s úřady. Jak je podobná zkušenost posunula?
  Sledujte naše další zpravodajství.

  Co je Obrok
  Obrok 2017 (foto Štěpán Hašek, Junák - český skaut) Obrok je setkání pro skauty a skautky od 15 do 24 let plné zábavy a vzdělávání zároveň. Jde o největší celostátní skautskou akci v České republice, na níž očekáváme více než 2 tisíce účastníků. Skautům a skautkám přináší Obrok příležitost zúčastnit se zajímavých přednášek a workshopů, vyzkoušet adrenalinové, umělecké i duchovní aktivity, setkat se s významnými osobnostmi z různých oborů, pomoci v okolí a navázat přátelství s dalšími skauty z celé republiky.
  Obrok 2017 (foto Petr Kalousek, Junák - český skaut) V roce 2019 se koná jubilejní 10. ročník Obroku, jeho tematickou linkou bude historie skautingu u nás, tak úzce spjatá s pohnutou historií české kotliny. Účastníci tak v pěti dnech zažijí založení a rozkvět skautingu, zákazy nacisty a komunisty i obnovení jeho svobodného fungování po Sametové revoluci.

  Obrok 2017 (foto Petr Kalousek, Junák - český skaut) Ve stejném datu zároveň probíhají volby do Evropského parlamentu, ve kterých se přímo na tábořišti nebo v blízkém Benešově chystají stovky mladých skautů s radostí využít svého volebního práva. Očekáváme nejdelší voličskou frontu v celém Česku :).

  Na Obrok 2019 se za skauty chystá řada zajímavých osobností: například Radkin Honzák, Tomáš Šebek, Kateřina Šimáčková, Václav Marhoul, David Černý, Eliška Podzimková, Epos 257, generál Petr Pavel, Miroslav Bobek, Václav Moravec, Czechitas, Jarmila Štuková nebo Marek Hilšer.