Archiv autora: Jarmila Vaclachová

Pracovníci Střediska volného času (SVČ) – TYMY se zapojili do povodňové sbírky. Naše pomoc směřovala do Zálezlic – Kozárovic k rodině Adámkové. Tato rodina byla letošními povodněmi velmi citelně zasažena. Vzhledem k tomu, že jí pomáhali již při povodních v roce 2002, byla naše volba jasná. S rodinou Adámkovou udržujeme již deset let kontakt. Při povodních v roce 2002 se této rodině narodil syn Lukášek, kterého jsme nazvali Plaváček. Nyní je Lukášovi již deset let.
Povodně 2013 (foto SVČ - TYMY)Na naši výzvu se do pomoci této rodině zapojili interní pracovníci SVČ, přispěli nám také naši externí spolupracovníci, členové kroužků a také děti a rodiče mateřské školy Sluníčko – Všetuly. Na účet Adámkových jsme zaslali částku 7 245,- Kč. Děkuji všem, kteří se do této pomoci zapojili. Jsme rádi, že jsme mohli konkrétně pomoci lidem, kteří ji potřebovali.

Více

Letní tábor Podhradní Lhota (foto archiv PS M. Očadlíka, Holešov)V letošním roce se přeměnila táborová louka Pionýrské skupiny M. Očadlíka Holešov nedaleko hotelu Zubříč ve středověké panství. Sjeli se tu děvčata i kluci, kteří chtěli společně odhalit tajemství Pána pokladu. Aby tak mohli učinit, museli se z nich nejdříve stát rytíři a valkýry. K tomu bylo zapotřebí splnit sedmero rytířských ctností, k nimž náležela jízda na koni, rétorika, zpěv písní, střelba z luku a podobně. Po splnění všech těchto ctností přijel nové rytíře pasovat král a královna ve společnosti královského chrta.

Více

Mladí debrujáři z Holešova se probojovali do finále soutěže Expertiq 2010V termínu 8. -10. října 2010 se uskutečnilo republikové finále soutěže Expertiq 2010. Tato celostátní soutěž byla určena členům klubu Mladých debrujárů. Měli jsme velkou radost, že také náš klub „Všetuláci“ se do tohoto celostátního finále nominoval. Chlapecká delegace ve složení Josef Miklík, Jaromír Tomšů ml., Petr Václavík a Jan Nezval pod vedením vedoucího Petra Zachariáše a obětavého tatínka Jaromíra Tomšů vyrazili v pátek 8. 10. z holešovského nádraží na dalekou cestu vlakem až do Liberce.

Více