Letos, již po deváté, se v SVČ – TYMY, konala akce Vánoce na Hané a Valašsku, která proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu. V obou dnech se akce zúčastnilo okolo 500 dětí z mateřských a základních škol z Holešova a širokého okolí. Měli jsme velkou radost, že i letos k nám přijely děti z mateřské školy z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova, ze základní školy Prusinovice a děti základní a mateřské školy speciální Kroměříž. Dále se akce zúčastnily děti z 1., 2. a 3. základní školy Holešov, praktické školy a mateřské školy Sluníčko.

    V devadesátiminutovém programu se dozvěděly o tom, jak trávili vánoční svátky naši předkové, dozvěděly se o zvycích, tradicích, měly možnost ochutnat hanácké i valašské koláče, také čaj z devatera kvítí. Všichni účastníci této akce měli možnost obdivovat krásné hanácké a valašské kroje a na památku si domů odnesli ručně malované perníčky a recepty tradičních vánočních pokrmů. Kromě povídání o tradicích si děti vyrobily ozdobu na stůl, napsaly dopis Ježíškovi, podívaly se, jak se vyrábí adventní věnce, a také si u velkého betléma zazpívaly vánoční koledy.

    Vánoce na Hané a Valašsku se pochopiteleně neobešly bez koled. (Foto Jarmila Vaclachová) Během akce Nádherná atmosféra a rozzářené dětské oči provázely oba dva dny. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této velmi náročné akce; jednalo se o celkem 60 dobrovolníků.

    Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY

    Autoři