Archiv autora: Junák – český skaut – Pražská rada

Národní skautský památník, zasvěcený československých skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle, byl odhalen nedaleko hlavního vstupu do strašnického krematoria v Praze v r. 2003. Bohužel v roce 2017 došlo k jeho odstranění bez možnosti návratu na původní místo… Myšlenka na jeho důstojnou obnovu a navrácení do veřejného prostoru však zůstávala stále živá. Během posledních dvou let byla vedena řada jednání s vedením Správy pražských hřbitovů, a podařilo se dosáhnout shody na podobě budoucího pietního místa. Přípravné práce k obnově památníku tedy mohou začít! Pražská rada Junáka, ve spolupráci se…

Více

Obdobně jako v minulých letech pro vás skauti připravili ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozvoz Betlémského světla historickou tramvají. Opět pojedou dva historické vozy z doby rakousko-uherské monarchie tak, aby pokryly téměř celou Prahu a lidé si mohli přijít bezpečně světélko připálit. Akce se bude konat v sobotu 16. 12. 2023 odpoledne. Jízdní řády speciální linky číslo 43 naleznete pod tímto odkazem. Více informací naleznete na webu a Instagramu skautského kraje Praha, pod odkazy: https://praha.skauting.cz/betlemska-tramvaj-2023/ a https://www.instagram.com/p/C0vp20fMmAP. Přijďte si s lucerničkou na některou ze zastávek nebo konečnou jednotlivých tras, kde bude dostatek času na připálení. Těšíme se na vás. Obě trasy budou…

Více