Autor: Michaela Doležalová

Úterý 6. prosince 2022 se kromě svátku sv. Mikuláše neslo ve znamení závěrečné konference k Evropskému roku mládeže. Konference s názvem  Claim the future přivedla do Evropského parlamentu v Bruselu na sedm set mladých lidí. Konference se konala nejen u příležitosti konce Evropského roku mládeže, ale také pod taktovkou českého předsednictví Radě EU, které se při organizaci spojilo s dalšími dvěma institucemi, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Obsahovou část nicméně měli na starosti hlavně ti, kterých se konference týkala – mladí lidé. Na jaře tohoto roku bylo vybráno šest mladých lidí z Česka, Francie a Švédska, kteří dostali možnost zorganizovat…

Více

Evropská unie za několik desítek let svojí existence rozšířila své působení natolik, že se dnes věnuje mnoha rozličným politikám. Zatímco na počátku stálo Evropské společenství uhlí a oceli, zaměřující se primárně na ekonomickou spolupráci, navíc ve velmi omezených mantinelech, dnes vidíme, že se členské státy aktivně podílejí na velkém množství politik. Nicméně je nutno podotknout, že je v nich třeba rozlišovat míru integrace. Zatímco v oblasti jednotného trhu se nacházíme ve vysokém stupni ekonomické integrace, existují politiky, jako je například oblast mládeže, které jsou prováděny pouze na základě tzv. otevřené metody koordinace. O co jde? Jedná se o nástroj, jenž…

Více