Autor: Michaela Doležalová

Evropská unie za několik desítek let svojí existence rozšířila své působení natolik, že se dnes věnuje mnoha rozličným politikám. Zatímco na počátku stálo Evropské společenství uhlí a oceli, zaměřující se primárně na ekonomickou spolupráci, navíc ve velmi omezených mantinelech, dnes vidíme, že se členské státy aktivně podílejí na velkém množství politik. Nicméně je nutno podotknout, že je v nich třeba rozlišovat míru integrace. Zatímco v oblasti jednotného trhu se nacházíme ve vysokém stupni ekonomické integrace, existují politiky, jako je například oblast mládeže, které jsou prováděny pouze na základě tzv. otevřené metody koordinace. O co jde? Jedná se o nástroj, jenž…

Více