Regionální environmentální centrum Česká republika spolu s partnerskými středisky ekologické výchovy pořádají v sobotu 17. září 2005 akci „Natura 2000 – Dny otevřené přírody“, kterou podpořilo také Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o exkurze do sedmi lokalit náležejících k evropské síti chráněných území Natura 2000. Tyto odborně vedené exkurze jsou určeny hlavně rodičům s dětmi. Vstup je zdarma a účastníci se mohou zapojit také do vědomostní soutěže o hodnotné ceny.

  „Hlavním smyslem Dnů otevřené přírody je vytáhnout lidi ven do přírody a ukázat jim, že se u nás nacházejí místa, která se svojí přírodovědnou hodnotou řadí na evropskou úroveň,“ uvedla Erika Smrtová, koordinátorka Dnů otevřené přírody.

  „Jedná se o první ročník jedinečné celorepublikové akce, která je určena milovníkům přírody, ale i těm, kdo do přírody příliš nechodí,“ uvedla Simona Kosíková Šulcová, ředitelka REC ČR. „Naše organizace se vždy snaží přijít s něčím novým, co umožní veřejnosti vnímat své okolí jinýma očima,“ dodává.

  Letos je pro návštěvníky připraveno celkem 7 exkurzí do unikátních přírodních míst, zařazených do evropské soustavy Natura 2000. Každou z nich povede zkušený průvodce a každá z nich dostala název, který vyjadřuje hlavní zajímavost nebo jedinečnost vybrané lokality:

  • Putování za tajemstvím moře (Praha – Radotínské údolí)
  • Kde bydlí páchnící? (Plzeňsko – Zábělá)
  • Tajemné rašeliniště Tajga (Karlovarsko – Kladská)
  • Ráj na Orlici (Královéhradecko – Blešno)
  • Zapomentý kraj skalních věží (Ústecko – Krásná Lípa)
  • Sluneční stezkou krále Ječmínka (Olomoucko – Čelechovice)
  • Putování vyprahlou stepí (Jižní Morava – Mikulov).

  Účastníci se s průvodcem sejdou na předem určeném místě, většinou si mohou vybrat buď dopolední exkurzi (se začátkem v 9-10 hodin), nebo odpolední (začátek kolem 13. hodiny). Většina exkurzí trvá 3 hodiny, některé déle, a jejich trasa je dlouhá do 5 km (s jednou výjimkou). Všechny trasy jsou vedeny po lesních pěšinách nebo turistických stezkách a jsou proto vhodné pro všechny věkové skupiny, především pak pro rodinný výlet.

  Pro návštěvníky exkurzí mají průvodci připraveny zábavné hry s přírodovědnou tématikou, výzkumné aktivity a další zajímavé činnosti. „Nikdo se nemusí bát nezáživného výkladu, exkurze mají lidem poskytovat informace o přírodě hravou a nenásilnou formou,“ dodává Erika Smrtová.

  Kdo se zúčastní vědomostní soutěže, může vyhrát kapesní počítač věnovaný firmou Siemens Fujitsu, dále stan, spací pytel, batoh a další drobné ceny. Každý účastník si odnese malý dárek v podobě barevného informačního letáku s mapkou navštívené lokality.

  Dny otevřené přírody podpořilo Ministerstvo životního prostředí, mediálními partnery jsou časopisy ABC, Lidé a Země a Mateřídouška. Podrobné informace o jednotlivých exkurzích (místo a čas srazu, doporučené vybavení apod.) jsou k dispozici na internetových stránkách:

  http://ekovychova.natura2000.cz

  Pořadatel akce, Regionální environmentální centrum, je nezávislá nestátní nezisková organizace, která byla zřízena v roce 1990 vládou Maďarska, USA a Komisí Evropské Unie. Jejím posláním je přispívat k řešení problémů životního prostředí v zemích střední a východní Evropy. Organizace působí v 17 zemích střední a východní Evropy, kde má zřízeny své kanceláře: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora (bývalá Jugoslávie), Kosovo a Turecko.

  Co je soustava Natura 2000?

  Natura 2000 je označení pro soustavu území, která chrání nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a vzácné typy přírodních stanovišť (např. rašeliniště, stepi nebo horské smrčiny) v rámci členských zemí Evropské unie. Na území České republiky soustava Natura 2000 zahrnuje 37 ptačích oblastí a 883 evropsky významných lokalit, chráněných směrnicemi EU. Území soustavy Natura 2000 pokrývají cca 18% celkové rozlohy České republiky (více na www.natura2000.cz)

  Autor