ADRA Česká republikaADRA zahajuje veřejnou sbírku na pomoc Řecku. K otevření finanční sbírky přispěla také řada dotazů a výzev z řad občanů. Dárcovská SMS ve tvaru DMS RECKO je již aktivní. ADRA Česká republika plánuje podpořit projekty obnovy ve spolupráci s místními sdruženími a v tomto smyslu rovněž jedná s ostatními národními organizacemi ADRA v Evropě.

    „Je to hrůza…. Požáry vesnici, ve které přes léto žiji s rodinou, nás minuly ve vzdálenosti asi jednoho a půl kilometru. Celý Peloponés jako by byl v plamenech. Ve vedlejší vesnici shořel do základů dům manželova strýce. Jeho sousedovi shořelo šest set olivovníků. Žil z jejich každoroční sklizně. Uhořel dobytek. Pro řecké zemědělství jsou požáry velká rána. Kdo ví, jak dlouho se budou místní z této katastrofy vzpamatovávat,“ vylíčila telefonicky kolegům v ADRA Česká republika situaci Lucie Kuligová, která se před několika lety provdala do Atén.

    Až pomine požár, lidé se budou vracet na místa, kde žili. Nebudou mít kde bydlet, nebudou mít svoje hospodářská zvířata, ani své olivové háje, které je po celé generace živily. Začne těžké údobí, ve kterém budou potřebovat pomoc. A na tuto dobu chceme být, díky zahájené sbírce, připraveni. Český národ prokázal už nejednou, že se k utrpení druhých nestaví lhostejně. Věříme, že se tento dobrý charakterový rys projeví i tentokrát.

    ADRA zahajuje veřejnou sbírku na pomoc Řecku. Číslo účtu 211211211/0300, v.s. 300. Pomáhat můžete také tím, že zašlete zprávu ve tvaru DMS RECKO na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. Více informací na www.adra.cz.

    Autoři