crdmČeská rada dětí a mládeže připomínkovala návrh novely vyhlášky 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhl. 148/2004 Sb.

  Ministerstvo zdravotnictví doposud neakceptovalo ČRDM jako oficiální připomínkové místo. I přesto se nám povedlo do procesu zapojit. Naše připomínky byly akceptovány částečně. Byli jsme však připraveni jednat a dlužno podotknout, že jsme na straně tvůrců, tedy hlavního hyginika MUDr. Víta i MUDr. Hrubého, našli solidní partnery.

  Mediální tlak a následný veřejný ohlas, který se kolem novelizace strhl, ukázal úředníkům z Ministerstva zdravotnictví, že je tato vyhláška v naší tábory promořené zemi opravdu aktuální téma. Vzhledem k tomu, že připomínkování byl interní proces ministerstva a některých úřadů, kusé informace, které prosakovaly navenek, netvořily vždy zcela pravdivý obraz o aktuálním stavu.

  Na schůzce Aleše Sedláčka a MUDr. Petra Turka z ČTU, našeho dloholetého experta na vyhlášku, a MUDr. Víta a MUDr. Hrubého, která se konala 22. července 2010, jsme dohodli kompromisní znění nejvíce kritizovaného paragrafu, týkajícího se počtu záchodů. Počet zůstane prakticky shodný, zjednoduší se metoda výpočtu. Společně jsme nalezli i lepší formulace pro pokrývku slamníků, upravili potřebnou dobu spánku a pod.

  Zásadní a dle nás důležitý bod, na který jsme byli ze sdružení upozorňováni, je vzdělávání táborového zdravotníka. Přišlo nám několik připomínek, že jeho náplň je již dnes nevyhovující. Ministerstvo zdravotnictví nechtělo původně tuto část aktualizovat. Po diskusi však usoudili, že je to vhodné a vyzvali ČRDM, aby připravila návrh nové osnovy kurzu.

  Tímto bych chtěl vyzvat ta sdružení, která se zdravotní a školící tematikou systematicky zabývají, aby poslala svoje návrhy do středy 4. 8. 2010. Vím, že je to relativně krátký čas, na druhou stranu je to unikátní příležitost ovlivnit normu, která nás opět několik let povede při pořádání našich akcí pro více než 30 dětí do 15 let po dobu více než 5 dní.

  Dále jsme dohodli, že ukážeme panu hlavnímu hygienikovi některé naše tábory a probereme úskalí vyhlášky přímo na místě s vedoucími těchto táborů. ČRDM byla vyzvána k zaslání žádosti o zařazení do seznamu oficiálních připomínkových míst.

  Ministerstvo zdravotnictví nás upozornilo na nový systém, který nedávno spustilo na svých stránkách na adrese: http://tabory.ksrzis.cz/pages/letnitaboryCR.aspx . Tam můžete najít všechny hlášené tábory. U každého je charakteristika a výsledek kontroly hygienika, pokud již proběhla.

  Platnost nové vyhlášky byla odsunuta až na podzim, takže zatím můžeme být v klidu a soustředit se na vylepšování návrhu novely. Děkuji všem za vaše připomínky, jakmile nám Ministerstvo zdravotnictví poskytne aktuální materiál, budeme jej se zájemci dále konzultovat.

  Hezké prázdniny, jasné čisté právní předpisy a úředníky, kteří vědí, co chtějí, umějí naslouchat a hledat společná řešení.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  #hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory

  Autoři