Problematika uznávání neformálního vzdělávání je jedním z velkých témat pro školství, ale i pro každého z nás. Dnešní mládež možná bude měnit zaměstnání až 8x během svého produktivního věku.

  V České republice je poměrně vysoké procento nezaměstnaných mladých lidí, absolventů škol. Zaměstnavatelé mají jasno v tom, jaké kompetence požadují. Vzdělavatelé realizují projekty na podporu zaměstnatelnosti mládeže. Máme Národní soustavu kvalifikací, neformální vzdělávání má své místo v konceptu vzdělávání. Slýcháme hesla typu – je jedno, kde ses to naučil, ukaž, co umíš… Ale… je to vše tak jednoduché?

  O těchto otázkách se bude diskutovat u Kulatého stolu k uznávání neformálního vzdělávání 15. dubna 2014 od 9.00 do 14.00 v Domě Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Setkání pořádá Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz).

  Cílem je představit uznávání neformálního vzdělávání v projektu K2, získávat postupně širší podporu k uznávání neformálního vzdělávání, seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oblasti neformálního vzdělávání, s možnostmi praktického využití kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a hledání cest k podpoře vzájemné doplňkovosti formálního a neformálního vzdělávání.

  K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Hlavními tématy kulatého stolu budou:
  • uznávání neformálního vzdělávání v projektu K2
  • uznávání neformálního vzdělávání z pohledu zástupců mládežnických organizací
  • uznávání neformálního vzdělávání z pohledu vzdělavatelů
  • Národní soustava kvalifikací – podpora zaměstnatelnosti – projekt UNIV II
  • VIP kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – studie Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol
  • předpoklady úspěchu v práci a v životě
  • realizační plán programu Záruky pro mládež ČR
  • uznávání neformálního vzdělávání – podpora zaměstnatelnosti mládeže – stáže pro mladé

  Pokud Vás témata kulatého stolu zaujala, potvrďte prosím svou účast na e-mail: kratinohova (at) nidv.cz. Uzávěrka přihlášek je do 10. dubna 2014 (počet účastníků je omezen).

  Mgr. Daniela Havlíčková
  garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt K2, NIDV

  Investice do rozvoje vzdělávání

  Autoři