Problematika uznávání neformálního vzdělávání je jedním z velkých témat pro školství, ale i pro každého z nás. Dnešní mládež možná bude měnit zaměstnání až 8x během svého produktivního věku.

  Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

  V České republice je poměrně vysoké procento nezaměstnaných mladých lidí, absolventů škol. Zaměstnavatelé mají jasno v tom, jaké kompetence požadují. Vzdělavatelé realizují projekty na podporu zaměstnatelnosti mládeže. Máme Národní soustavu kvalifikací, neformální vzdělávání má své místo v konceptu vzdělávání. Slýcháme hesla typu – je jedno, kde ses to naučil, ukaž, co umíš… Ale… je to vše tak jednoduché?

  O těchto otázkách se bude diskutovat u Kulatého stolu k uznávání neformálního vzdělávání 15. dubna 2014 od 9.00 do 14.00 v Domě Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Setkání pořádá Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz).

  Cílem je představit uznávání neformálního vzdělávání v projektu K2, získávat postupně širší podporu k uznávání neformálního vzdělávání, seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oblasti neformálního vzdělávání, s možnostmi praktického využití kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a hledání cest k podpoře vzájemné doplňkovosti formálního a neformálního vzdělávání.

  K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Hlavními tématy kulatého stolu budou:
  • uznávání neformálního vzdělávání v projektu K2
  • uznávání neformálního vzdělávání z pohledu zástupců mládežnických organizací
  • uznávání neformálního vzdělávání z pohledu vzdělavatelů
  • Národní soustava kvalifikací – podpora zaměstnatelnosti – projekt UNIV II
  • VIP kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – studie Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol
  • předpoklady úspěchu v práci a v životě
  • realizační plán programu Záruky pro mládež ČR
  • uznávání neformálního vzdělávání – podpora zaměstnatelnosti mládeže – stáže pro mladé

  Pokud Vás témata kulatého stolu zaujala, potvrďte prosím svou účast na e-mail: kratinohova (at) nidv.cz. Uzávěrka přihlášek je do 10. dubna 2014 (počet účastníků je omezen).

  Mgr. Daniela Havlíčková
  garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt K2, NIDV

  Investice do rozvoje vzdělávání