Již rok se do Evropy valí nepřetržitý proud běženců ze Sýrie, Iráku, Afriky, Afghanistánua dalších zemí. Uprchlická krize. Tak velké stěhování národů tady už dlouho nebylo.

  Obyvatelé někde pomáhají, někde panikaří. Politici horečně hledají řešení, a stále nenacházejí žádné ideální. Jednotlivé státy Evropské unie řeší situaci – někdo přijetím uprchlíků, jiný jejich umístěním ve sběrných táborech nebo oplocením hranic, vyhoštěním…

  Čeští dobrovolníci na uprchlické Balkánské cestě v Srbsku, prosinec 2015 (foto Jan Zeman) Jak se vyznat v současné situaci, plné kontroverzních zpráv, počínaje teroristickými útoky v Evropě, přes pokles prestiže pomáhajících politiků, a konče reportážemi o obyvatelích malých dědin na trase přesunu migrantů z Balkánu do západní Evropy, kteří běžencům nosí deky a jídlo…?
  Jak jsou na případné uprchlíky připraveny naše organizace, pracující s dětmi a mládeží? Co si o tom myslí a co dělají?

  Čeští dobrovolníci pomáhají uprchlíkům na Balkánské cestě v Srbsku, prosinec 2015 (foto Jan Zeman) Mnozí dospělí členové z organizací v době největší krize loni na podzim, kdy se přes jižní Evropu posouval nepřetržitý proud uprchlíků, sebrali pár kamarádů, napěchovali auto vším, co by se mohlo lidem na cestě hodit, a vyjeli – do Maďarska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, pomáhat do uprchlických táborů. Jeli tak pionýři, tomíci, skauti a další – víme o nich, a jsme rádi, že našli odvahu a prokázali svým činem lidskost a solidaritu s tisíci těch, které vyhnaly z domovů válka, chudoba či obavy o život.
  Máme zprávy také o tom, že v zemích, jichž se přesun uprchlíků týká nejvíce, se zapojují i místní dětské a mládežnické organizace.

  A co děti v našich spolcích, oddílech?
  Zatím se nás nedotýká konkrétní každodenní realita setkávání se s migranty. Alespoň ne s těmi z této poslední vlny uprchlíků.
  Přesto ve většině organizací své členy informují, debatují, konají sbírky,

  A konkrétně? Uveďme alespoň několik příkladů.

  V pionýrské Mozaice vyšlo na přelomu roku několik článků pod názvem Globální migréna, v nichž se poněkud odlehčeným tónem osvětlují pojmy jako uprchlík, migrant, imigrační krize, islám, ale i přínos a úskalí debat v oddílech. Články především podporují dialog s dětmi na tato témata, a doporučují předložit dětem krajní názory a dát jim možnost utvářet si vlastní názor. Upozorňují, že strach má velké oči, a to zejména strach z neznámého.

  Vedení Junáka – českého skauta vydalo již loni v září výzvu vedoucím, v níž se mimo jiné píše:
  „…Rolí skautingu jako největšího, padesátimilionového celosvětového hnutí dětí a mladých lidí je hledat způsob, jak pomáhat v rámci svých možností a posilovat vědomí, že nenávist není nikdy řešení. Jsme si vědomi toho, že otázky spojené s uprchlíky v Evropě nenabízejí jednoznačné odpovědi a ve společnosti na ně panují různé názory. Úlohou skautingu ovšem není, a v historii nikdy nebylo, vstupovat jen do těch společenských témat, na která panuje jednoznačný názor. Posláním skautingu je pomáhat dělat svět kolem nás lepším. Skrze formování mladého člověka i skrze pomoc, která je v našich silách.
  Proto vyzýváme: Mluvme v oddílech o uprchlické krizi, hledejme ověřené informace a vysvětlujme skautkám a skautům, že ne vše, co vidí, slyší či čtou, musí být nutně pravda. Snažme se téma zprostředkovat i těm nejmenším, neboť i jich se denně dotýká. Učme sebe i je kriticky třídit informace, diskutujme s úctou k druhým a respektem…“

  Tématem se opakovaně zabývalo náčelnictvo Junáka, byly uspořádány debaty, besedy, ve skautských časopisech vyšly články. V současné chvíli se chystá k tématu do tisku poměrně obsáhlá skautská metodická příručka.

  Čeští ymkaři se pro změnu chystají na mezinárodní seminář YMCA k uprchlické krizi, v červnu ve Francii.

  A jak je to u vás – ve vašem spolku? Ve vašich oddílech? Napište nám na adam@crdm.cz

  Pro všechny, kdo chtějí vědět, jaké jsou možnosti pomoci lidem v nouzi, doporučujeme stránky www.pomocuprchlikum.cz


  Ekonomický migrant
  je člověk, který emigruje z jednoho regionu do druhého, protože dle jeho očekávání nejsou v jeho vlastní zemi životní podmínky či pracovní příležitosti dost dobré, a hledá proto zlepšení svého životního standardu jinde.
  Osoba, která přichází do jiného státu za účelem zlepšení ekonomické situace.

  Uprchlík
  (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat jako politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), nebo válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi).
  Osoba, která má odůvodněný strach z pronásledování v zemi svého původu.

  (zdroj této citace: Wikipedie)

  #migrant #uprchlík #pomoc