pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele

Autor: ČRDM - Soňa Polak | zařazeno: 1. 12. 2017 | zařadil/a: -maj- | přečteno 7408

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Laureáti Ceny Přístav 2017 (zleva): Stáňa Kantorová (převzala cenu za Tiskárnu Printo), Josef Šusta, Dana Prudíková, Miroslav Hrdina a Vlasta Vasková (foto Marek Krajči)

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková – náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Do Pražské křižovatky si na večer spojený s udílením výročního ocenění ČRDM našlo cestu zhruba sto padesát pozvaných hostů (foto Marek Krajči)Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku. Již 15. rokem je zastupitelkou města Hrádek, členkou Rady města, tři roky je místostarostkou, vede komisi pro mládež.
Mgr. Miroslav Hrdina – vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Josef Šusta – statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

Udílení cen se odehrávalo v magickém prostředí Pražské křižovatky (foto Jiří Majer)Udílení cen se odehrávalo v magickém prostředí Pražské křižovatky (foto Jiří Majer)Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky. Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry (foto Marek Krajči)Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry, kterou sami vytvářeli pomocí barevných svítících tyčinek, užívali si fantaskní videopříspěvky z dílny Janka Jiříčka a v závěru tleskali i slovenské rapové kapele Modré hory. Kouzlo večera svojí osobitou moderací doladil herec Ondřej Cihlář.


Vizitky laureátů

Cena Přístav pro Danu Prudíkovou (vpravo, foto Jiří Majer)Náměstkyni pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT paní Danu Prudíkovou nominovaly na Cenu Přístav tři neziskové organizace: Asociace lesních MŠ, Jeden strom, z.ú. a Kavyl o.s. Navrhovatelé ocenili energii, s jakou se Dana Prudíková zasadila o legislativní ukotvení lesních mateřských škol ve školském zákonu a souvisejících vyhláškách. Rozšířila tím příležitosti předškolních dětí o nový typ mateřské školy, který funguje na principu „venku za každého počasí“. Díky legislativnímu vymezení této vzdělávací alternativy je nově možné, aby lesní MŠ zakládaly obce a stávající lesní MŠ přešly do režimu, kdy na jejich provoz přispívá stát stejně jako na jiné MŠ. Dana Prudíková dále napomáhá upravit související legislativu tak, aby vzdělávání venku nebylo znemožněno formálními překážkami.
„Moje práce je vymyslet legislativní text a pak ho obhájit. Je to mravenčí práce, kdy se snažíte ostatní přesvědčit o správnosti zvoleného řešení. V tomto smyslu mám za to, že se nám lesní mateřské školky povedlo docela dobře legislativně ukotvit a získali jsme pro to i podporu v parlamentu,“ řekla oceněná při převzetí Ceny přístav.

Gratulace čerstvé laurátce Ceny Přístav Vlastě Vaskové – od dlouholetého šéfredaktora časopisu ABC Vlastislava Tomana (foto Jiří Majer)Vlasta Vasková pracuje jako vedoucí v Pionýru od svých patnácti let. Spolupracuje i s dalšími místními organizacemi – s dobrovolnými hasiči, rybářským svazem, se zahrádkáři. Je spoluorganizátorkou místních kulturních akcí – výlety po okolí, Staročeské máje, pohádkový les, Mikulášské nadílky apod. Vlastu Vaskovou nominovali tyto organizace: Pionýr, z.s. – Plzeňská organizace Pionýra, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, Asociace sportu pro všechny a Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokycany.
„Já jsem tady za spolek Pionýr – v Pionýru jsem zažila studentská léta i věk dospělosti. V současné době jsem už i babičkou… Páce v Pionýru mi dala vše důležité. Našla jsem tam manžela, pracujeme spolu pro děti, a práce pro děti a mládež mne opravdu naplňuje. Cena je pro mne zhmotněním vděku za to, co dělám. Je dobře, že taková cena existuje: cena pro lidi, kteří se věnují dětem a mládeži – ona to není lehká práce. Tato cena je pro mne zároveň závazek…,“ řekla Vlasta Vasková.

Cenu za Tiskárnu Printo převzala z rukou Tomáše Navrátila Stáňa Kantorová z Duhy, jedné z nominujících organizací (foto Marek Krajči)Tiskárnu Printo na Cenu Přístav navrhly organizace: Duha Wings, Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a Babybox, především za štědrou finanční podporu projektu BabyBox a organizace Čtyřlístek, čímž tato tiskárna pomáhá zkvalitnit životní podmínky klientů s mentálním nebo zdravotním postižením u dětí od 7 let.

Miroslav Hrdina bezprostředně po převzetí Ceny Přístav (foto Marek Krajči)Mgr. Miroslava Hrdinu nominovaly tyto organizace: Pionýr, z.s. – jihočeská krajská organizace Pionýra, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. a M-tes, z.s. Patří k obětavým lidem, kteří pomáhají svému okolí, a to jak z titulu zaměstnání ve státní správě, tak ve svém volném čase. Podporuje činnost spolků dětí a mládeže a jejich volnočasové aktivity. Podílí se na programech finanční podpory Jihočeského kraje pro spolky a Informační centra pro mládež, díky jeho aktivitě podporuje finančně Jihočeský kraj dlouhodobě tradiční akci BAMBIFEST (Bambiriáda, BamboSka) v Českých Budějovicích.

Otakar Leiský (vlevo) předává Cenu Přístav Josefu Šustovi (foto Jiří Majer)Josef Šusta si od počátku své podnikatelské činnosti uvědomoval, že je součástí města a regionu. Proto se zapojil i do veřejné činnosti. V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf. Brzy se stal známou osobností, která se prezentovala při různých kulturních a dalších akcích pro obyvatele regionu a začal aktivně podporovat. Dlouhodobě je nápomocen především organizacím mladých chovatelů. Na ocenění ho navrhly organizace Český svaz chovatelů Mikulášovice, Český svaz chovatelů Varnsdorf a Lenička z.s.

Laureáti letos obdrželi ocenění z rukou nestorů hnutí dětí a mládeže: Vlastislava Tomana, Ivana Makáska, Otakara Leiského, Heleny Ilnerové a symbolicky Jiřího Navrátila.
V rámci uvedení slavnostního večera měli diváci možnost zhlédnout nápadité video o Václavově putování s cenami, a nakonec i bez cen... (foto Jiří Majer)V rámci uvedení slavnostního večera měli diváci možnost zhlédnout nápadité video o Václavově putování s cenami, a nakonec i bez cen... (foto Jiří Majer)„Sbírali jsme podněty od našich spolků, zkoušeli oslovovat, někdy i přesvědčovat, že by bylo moc hezké, kdybyste právě oni, kteří toho mají tolik za sebou, předali cenu. Chtěli jsme tak poděkovat i jim, za to, jak dneska činnost s dětmi a mladými lidmi vypadá. Každý chce znát své kořeny. ...a pak přišla na řadu ještě hraná scénka s živým Václavem (foto Marek Krajči)...a pak přišla na řadu ještě hraná scénka s živým Václavem (foto Marek Krajči)Každý hledá hodnoty, se kterými by se chtěl ztotožnit. Tito lidé nejsou jen ztělesněním jakéhosi profesionálního umu, zručnosti, která je proslavila, ale zároveň morálními autoritami, které ovlivnily a směrovaly mnoho lidí,“ řekl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.


Vizitky nestorů

Vlastislav Toman (foto Marek Krajči)Vlastislav Toman
Vystudoval v Plzni střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou dokončil roku 1948, až po II. světové válce, během níž byl totálně nasazen. Po dokončení studia nastoupil do plzeňské Škodovky. Poprvé publikoval krátkou povídku v časopise Vpřed v roce 1948. V letech 1953–1956 byl kulturním redaktorem časopisu Rudá zástava. V roce 1956 pomáhal zakládat časopis ABC, v roce 1959 se stal jeho šéfredaktorem, kterým byl až do dosažení důchodového věku (roku 1991). ABC bylo za jeho působení největším časopisem pro mládež. Od roku 1994 řídil časopis pro mládež Kamarád. Během svého života publikoval řadu dobrodružných i populárně naučných knih a scénářů komiksů, obvykle se sci-fi námětem. Tyto komiksy vycházely na pokračování v časopisu ABC, okrajově i jinde (Pionýrské noviny – Odesílatel neznámý). Mimo jiné autor komiksu Příchod bohů. Věnoval se také popularizaci kosmonautiky a historii střelných zbraní. V roce 1974 byl oceněn cenou ČSAV za nejlepší populárně vědecké práce v tisku, rozhlase a televizi.

Ivan Makásek (foto Marek Krajči)Ivan Makásek
Je český přírodovědec, ochránce přírody, novinář, spisovatel, woodcrafter a skaut. Dlouholetý člen skautské organizace, známý pod přezdívkami Malý Medvěd a Hiawatha. Založil a vedl skautský oddíl Neskenon (3. chlapecký oddíl Praha). Byl též zakladatelem a prvním vůdcem 3. střediska Thecumtha Praha. Založil a po dvě desetiletí vedl časopis pro ochranu přírody a životního prostředí NIKA. Založil a vedl časopis Wampum Neskenonu – časopis pro skauty a woodcraftery. Jedná se o autora řady knih pro mládež a populárně-naučných knih o kultuře severoamerických Indiánů.

Otakar Leiský (foto Marek Krajči)Otakar Leiský
Přírodovědec, zoolog, ekolog. Zachránil plemeno Huculského koně (Hucul Club – sdružení pro záchranu huculského koně založil v roce 1972). Neúnavný propagátor a spoluzakladatel hipoterapie. V roce 1958 založil ochranářskou organizaci TIS (jako nejstarší nevládní ekologickou organizaci v ČR – zpočátku jako Sbor ochrany přírody Společnosti Národního muzea), což bylo ve své době něco zcela nemyslitelného. Organizace začala obrovsky růst, dospělých ochránců přírody pracujících pod TISem bylo na přelomu 80. let 20. století asi 17 tisíc; pak byla činnost TISu zvenčí násilně ukončena. Myšlenkové základy TISu však stihly ovlivnit tisíce mladých lidí v době, kdy skauting byl zakázán a jiné ekologické organizace u nás ještě neexistovaly.

Helena Ilnerová
Helena Ilnerová po příchodu do Pražské křižovatky (foto Jiří Majer)Je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008–2010 předsedkyně Učené společnosti České republiky. Jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku. V současnosti je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 byla členkou Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum. Vedoucí ve skautu v turistice. V letech 1975 až 1985 založila a vedla oddíl mládeže „Sluníčka“ u turistického oddílu Slavoj Praha.

Jiří Navrátil na snímku s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem (foto Jiří Majer, 2008)Jiří Navrátil
Byl český překladatel, publicista a významný český skaut, který zažil všechny tři zákazy Junáka – českého skauta a jeho obnovení. Byl členem protinacistického odboje a aktivně se v květnu 1945 podílel na pražském povstání. V roce 1949 se účastnil spolu s dalšími skauty, např. Dagmar Skálovou, nepodařeného pokusu o protikomunistický převrat, za který byl odsouzen na 20 let odnětí svobody. Několik let strávil v Jáchymově, kde pracoval v Uranových dolech. Později byl kvůli nemoci přesunut jinam. Byl propuštěn na amnestii v roce 1960. V roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v Československu. Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do své smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta. Zemřel letos v lednu. Cenu předával jeho syn Tomáš.


crdmCenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již pošestnácté…


Atmosféru večera vám mohou prostřednictvím fotogalerií lépe přiblížit
snímky Marka KrajčihoJiřího Majera


#cenapristav

Cena Přístav České rady dětí a mládeže je ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Uděluje se od roku 2002.
#cenapristavSouvisející články:
Jeden z bodů memoranda ČRDM je splněn: ve sněmovně byl zřízen podvýbor pro mládež - 20.12.2017
47. VS ČRDM: K členským organizacím České rady dětí a mládeže přibyly dvě další - 25.11.2017
ČRDM přijala do svých řad další dvě organizace - 24.11.2017
Den válečných veteránů si připomněla i ČRDM – u vzpomínkové lavičky v Praze 3 - 11.11.2017
47. Valné shromáždění ČRDM se uskuteční 23. 11. 2017 - 05.11.2017
Archa číslo 5/2017 je svébytnou prázdninovou kronikou - 19.10.2017
Ministr Štech podepsal smlouvu o spolupráci s ČRDM a s dalšími 17 neziskovkami - 18.10.2017
Memorandum o dětských spolcích má další oporu: v KDU-ČSL - 17.10.2017
Memorandum o podpoře dětských spolků našlo porozumění i ve Straně Zelených - 12.10.2017
Předseda TOP 09 podepsal memorandum ČRDM o podpoře dětských spolků - 09.10.2017
V Praze se v půli října uskuteční workshop Stezka ke kompetencím - 06.10.2017
Memorandum ČRDM o podpoře dětských spolků má první podpis – od hnutí STAN - 04.10.2017
ČRDM žádá osm politických stran o povolební podporu spolkové činnosti ve prospěch dětí a mladých lidí - 11.09.2017
72 hodin - největší dobrovolnický projekt pro děti a mládež - 09.08.2017
Pro členy ČRDM: Vyplnit formulář Oznámení úrazu už jde i elektronicky - 06.08.2017
Česká rada dětí a mládeže nabízí pracovní pozici - 04.07.2017
Novinky.cz: Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona - 08.06.2017
Předseda ČRDM Aleš Sedláček hostem ve studiu České televize. Téma: tábory u vody - 07.06.2017
Datové schránky nebudou povinné pro spolky nebo nadace - 10.04.2017
Česká rada dětí a mládeže volila předsedu, stal se jím znovu Aleš Sedláček - 07.04.2017
Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 06.04.2017
Povinné datové schránky pro všechny spolky! - 03.04.2017
AKTUALIZOVÁNO: Veřejná (ne)prospěšnost - 23.03.2017
Výhrady proti novému pojetí statusu veřejné prospěšnosti má již tři čtvrtě milionu lidí - 22.03.2017
Veřejná (ne)prospěšnost - 22.03.2017
Blíží 46. Valné shromáždění ČRDM, bude volební - 07.03.2017
Setkání zástupců ČRDM s ministrem financí - 06.03.2017
Česká rada dětí a mládeže hledá dodavatele služeb – Správce IT - 20.01.2017
Foglarovci mají nového předsedu - 19.01.2017
EET se může týkat také mládežnických organizací, byť okrajově - 18.01.2017
PF 2017 - 01.01.2017
Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň - uzávěrka 8. ročníku se blíží! - 23.12.2016
Cena Přístav 2016 - video ze slavnostního večera - 26.11.2016
Cena Přístav 2016 - průběh (fotoesej) - 25.11.2016
Cena Přístav 2016 - přípravy (fotoesej) - 25.11.2016
Jezdíte s oddílem vlakem? Nebojte se využít slevy! - 22.11.2016
Ceny Přístav budou předány 24. 11. 2016 - 06.11.2016
Radit firmám jsem se naučil ve skautu, říká úspěšný konzultant - 06.11.2016
45. Valné shromáždění ČRDM přijalo dalšího člena. Teď jich je 99 - 04.11.2016
Ministryně Valachová besedovala se zástupci organizací dětí a mládeže - 02.11.2016
Ministryně Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací - 02.11.2016
45. Valné shromáždění ČRDM již 3. listopadu! - 25.10.2016
ADAM.cz - mediální partnerství - 17.10.2016
Setkání s ministryní školství - 30.08.2016
Dětské spolky nabízejí pestrý program s výchovným „bonusem“. A jsou dostupné všem - 29.08.2016
Copak je to problém, posunout stanový tábor u vody o kousek dál…? - 14.07.2016
Kdo povoluje nebo zakazuje tábory v ČR - 12.07.2016
Objednávky skupinové jízdenky u ČD během léta - 07.07.2016
MŽP: Rozhodování o jednotlivých stanových táborech u vody v zásadě přísluší obci - 04.07.2016
Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael v roce 2016! - 01.07.2016
Budou stanové dětské tábory u vody brzy už jen minulostí? - 30.06.2016
Statistika pojistných událostí v rámci pojištění ČRDM - 15.05.2016
Esejistická soutěž SD je tady! Vítěz bude reprezentovat českou mládež na EU konferenci - 12.05.2016
Dubnové valné shromáždění přijalo do ČRDM spolek Mladí občané - 26.04.2016
Proběhlo 44. Valné shromáždění ČRDM - 22.04.2016
Zástupci ČRDM píší premiérovi kvůli postupu policie při návštěvě čínské delegace - 08.04.2016
44. Valné shromáždění ČRDM - 29.03.2016
Organizace ČRDM mohou jezdit s Českými drahami s další slevou - 15.02.2016
Zástupci České rady dětí a mládeže jednali s ministrem životního prostředí - 09.02.2016
Změna čísla účtu ČRDM - 03.02.2016
Chcete být vidět? Máte možnost přispět do 2. čísla letošního ročníku časopisu Archa - 29.01.2016
Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství - 26.01.2016


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 645x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 756x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+