Milská stráň na Rakovnicku je pravděpodobně nejbohatší lokalitou s výskytem naší největší orchideje – vstavače nachového – v České republice.

  Mezi vstavači (foto Lucie Matulová)

  Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zde koupil díky sbírce „Místo pro přírodu“ dalších 1,5 ha pozemků. Na výkup přispělo i několik zpěváků a filmařů.

  Vstavač nachový (foto Lucie Matulová)Milská stráň leží na okraji Džbánu, nepříliš známého opukového pohoří na pomezí středních a severních Čech. Jde o botanicky unikátní lokalitu. Ve druhé půli května zde mezi stromy starých sadů vykvétají tisíce silně ohrožených vstavačů nachových. Až metr vysoké rostliny upoutají krom své velikosti i tím, že snad ani na dvou nejsou fialové kvítky úplně stejné; jsou velice rozmanité, co se tvaru i kresby týče.

  Vstavač nachový (foto Lucie Matulová)Vstavač nachový však není jedinou botanickou vzácností této lokality. Najdeme tu i další orchideje, jako je okrotice bílá, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý či několik druhů kruštíků, dále pak například krásné lilie zlatohlavé, na podzim rozkvétající fialovožluté hvězdnice chlumní, drobné bílé hvězdičky bělozářky větevnaté, sasanky lesní s velkými bílými květy či drobný chladnomilný zimostrázek alpský.

  Vstavač nachový (foto Lucie Matulová)Ochranářské aktivity na Milské stráni se datují již od počátku 80. let minulého století. Tehdy se zde již téměř nehospodařilo. Bývalé sady, políčka, pastviny, chmelnice i lůmky zarůstaly křovinami a s nimi zanikaly i botanické unikáty, které sem chodili odborníci obdivovat již od počátku 20. století. Členové Českého svazu ochránců přírody se tedy pustili do odstraňování nežádoucích dřevin či kosení travních porostů. Jen díky této mnohaleté péči se zde povedlo udržet ono nesmírné druhové bohatství.

  ČSOP - logoVstavač nachový (foto Lucie Matulová)I to, že se povedlo část Milské stráně vyhlásit v roce 1988 chráněným územím, je zásluhou těchto nadšenců. V 2. polovině 90. let vznikl na Milské stráni jeden z prvních pozemkových spolků u nás, který uzavřel s vlastníky pozemků dlouhodobé smlouvy a později dojednával i výkupy některých pozemků. Přeci jen, statut rezervace sám o sobě lokalitu nezachrání a působení některých firem, vybraných na základě jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, je na podobných lokalitách mnohdy spíše ke škodě.

  Vstavač nachový (foto Lucie Matulová)Již dříve vykoupený hektar a půl se tak nyní zdvojnásobil. Výkup se mohl uskutečnit díky dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu, kteří přispívají na konto č. 9999922/0800 právě proto, aby mohl Český svaz ochránců přírody vykupovat takovéto cenné lokality.
  Vstavač nachový (foto Lucie Matulová)Přímo na výkup Milské stráně přispěli velkou částkou autor a režisér dokumentárního seriálu Krajinou domova Petr Krejčí s kameramany Michalem Matuškou a Pavlem Vackem (Orchis film) a zpěváci Anna Čtvrtníčková, Valentýna Dvořáková, Vojta Dyk, Jan Maxián a Matěj Ruppert.


  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 15 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 130 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz