V listopadu začíná kampaň „Nebuďte sami“, která má za cíl propagovat služby, které ve Žďáře nad Sázavou nabízí Kolpingovo dílo ČR.

  Kolpingovo dílo zahajuje novou kampaň Nebuďte sami na... Ve Žďáře nad Sázavou již několik let fungují služby, které obyvatelům města nabízí zařízení Kolpingova díla ČR. Za tu dobu si již služby našly svoji klientelu, ale stále mnoho lidí o této nabídce neví. Mgr. Josef Soukal, odborný ředitel Kolpingova díla ČR ke kampani uvedl: „Chceme veřejnosti představit naši činnost a služby prostřednictvím konkrétních příběhů našich klientů, kterým tyto služby pomohly v jejich nesnázích. Naším cílem je být nablízku lidem, kteří naše služby potřebují, aby na své potíže nebyli sami.“

  Kolpingovo dílo zahajuje novou kampaň Nebuďte sami na... Nabídka poskytovaných služeb je velmi pestrá a kampaň si klade za cíl přiblížit veřejnosti tři z nich. První je Rodinné centrum Srdíčko, které sídlí v nejvyšším patře žďárské polikliniky a nabízí řadu volnočasových, vzdělávacích, pohybových a poradenských aktivit pro rodiče ve všech fázích rodičovství. Součástí Rodinného centra je i Family Point a Senior Point, což rozšiřuje činnost o specifické aktivity pro rodiče, děti i seniory. Druhou službou je Adiktologická ambulance Kolping. Ta pomáhá všem, kteří se jakýmkoliv způsobem potýkají s nějakou závislostí, nebo mají někoho blízkého, koho závislost trápí. A třetím zařízením je Centrum primární prevence Spektrum. Jeho lektorky navštěvují ročně bezmála 200 tříd. Cílem programů je předcházet vzniku rizikového chování primárně ve věkové skupině 6 – 18 let. Obě služby sídlí na Žižkově ulici ve Žďáře n. S.

  Kolpingovo dílo zahajuje novou kampaň Nebuďte sami na... V kampani její tvůrci vsadili na konkrétní příběhy jednotlivců, kteří našli v zařízeních Kolpingova díla ČR pomoc a podporu při řešení svých problémů. „Rozhodli jsme se kampaň postavit na osobních zkušenostech lidí, kterým služby pomáhají. Doufáme, že se nám to prostřednictvím zvoleného vizuálního stylu kampaně, inzerce v novinách, natočených spotů, nebo webu kampaně do velké míry daří. Věříme, že se tak lidé ve Žďáře a okolí dozvědí o službách, o kterých dosud neslyšeli, a které by jim, nebo jejich blízkým mohly pomoci,“ dodal Josef Soukal.

  Kolpingovo dílo Udržet rozsah a kvalitu takovýchto služeb je však velmi náročné a o nutnosti získání dalších zdrojů financování mluví také odborný ředitel Josef Soukal: „Abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní služby, usilujeme o spolupráci s podnikateli, mecenáši, i drobnými podporovateli. Pro zajištění provozu potřebujeme kolegy, dobrovolníky, nezbytné materiální věci i finanční prostředky. Budeme proto vděčni za nabídky jakékoliv spolupráce. Vážíme si veškeré podpory, které se tak naší činnosti a potřebným dostane.“

  Bližší informace o kampani najdete na www.nebudtesami.cz

  Autoři