ČRDM – spolky s málo články

Datum 17. února si připomínáme každý rok. A rádi! V tento den roku 1997 se totiž stalo ze skupiny nadšenců, pořádajících pobyty pro děti v ústavní péči už od roku 1995, občanské sdružení, tedy organizace jak se patří.