Autor: YMCA v ČR

Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na české a neexistuje žádná výjimka. Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného schématu, které platí pro české děti. Ukrajina má schéma očkování kompatibilní, takže pokud má potvrzení, není problém. Pokud nemá a není očkované – může se nechat doočkovat.  V nejtěžší pozici je dítě očkované, které to ale nemůže nijak prokázat, záleží na lékaři, jestli potvrzení vydá a na základě čeho to provede. Každopádně vy nemůžete dítě bez lékařského potvrzení způsobilosti na tábor – POKUD JE ZOTAVOVACÍ AKCÍ – vzít (zotavovací akcí je…

Více

YMCA v ČR spustila v pondělí 9. května 2022 veřejnou sbírku na podporu účasti ukrajinských dětí na táborech YMCA Kdo sbírku organizuje? YMCA je nejstarší organizací pro děti a mládež na světě. V České republice působí již více než 100 let, její doménou jsou letní tábory. Na ty letošní chceme pozvat i děti, které k nám přišly z válečných oblastí Ukrajiny. Věříme, že společné zážitky s českými dětmi, neformálně a radostně strávený letní čas, jsou tím nejlepším způsobem, jak znovu nabýt pevnou půdu pod nohama, najít české kamarády a zažít bezpečný prostor pro nový začátek. Kolik dětí z uprchlých ukrajinských rodin se podaří vyslat na tábory – za skvělým…

Více

YMCA Praha prosí o pomoc s hledáním tábořiště (Aktualizováno 12. 7. 2021: Dle sdělení sekretáře pro vnitřní věci YMCA v ČR Jaroslava Vojty Hynka YMCA s poděkováním oznamuje, že již má náhradní tábořiště…) Naše tradiční tábořiště na Kosím potoce bylo postiženo vichřicí – stromy popadaly jako sirky a byl vydán zákaz vstupu nejméně do podzimu. Foto z okolí tábořiště (viz úvodní snímek tohoto článku) říká vše… Hledáme vhodné tábořiště pro dva tábory: 1. Termín 17.–31. 7. s kapacitou 70 účastníků (celkem děti + vedoucí), 2. Termín 4.–15. 8. s kapacitou 55 účastníků. Jsme zvyklí na tee-pee, ale v této situaci…

Více

V roce 1921 vznikla z iniciativy T. G. Masaryka na základech, připravených americkou Ymkou, samostatná Československá YMCA. YMCA, největší organizace pro mládež na světě, slaví 100 let působení na našem území! Náplň jednotlivých aktivit se během času proměňuje, ale hodnoty, na kterých YMCA staví, stále přetrvávají. Dnes YMCA pořádá tábory, nabízí oddíly a kroužky (sportovní, výtvarné, skautské, vzdělávací), mateřská centra pro rodiče s malými dětmi, hudebně-sociální dílny pro teenagery, podporuje děti a mladé lidi v obtížných životních situacích. Její pobočky můžete najít na 27 místech ČR. Cílem aktivit YMCA není jen kvalitně zaplnit volný čas, ale vytvořit prostor pro přátelství, seberealizaci, podpořit děti v objevování vlastních talentů, naučit je spolupráci s druhými, odpovědnosti a předat jim hodnoty,…

Více