Kvůli koronaviru teď čelíme krizi, kterou můžeme překonat jen společně. Každý může přispět a i maličkosti jsou ve výsledku moc důležité.

  Současná situace si žádá ráznou odpověď. Na tu ale žádná země sama nestačí. Evropská unie postup jednotlivých států koordinuje a prioritou je přitom naše bezpečí. Spolu to zvládneme.

  Současná opatření EU mají:
  COVID-19: Chraňme se navzájem. Spolu to zvládneme (jsmespolu.eu)zbrzdit celosvětové šíření viru,
  • chránit Evropany omezením cestování do EU, • zaručit zásobování zdravotnických systémů, zejména zajištěním výroby a distribuce na fungujícím jednotném trhu,
  • podporovat výzkum a vývoj vakcíny a zajistit její dostupnost pro všechny, kdo ji potřebují,
  podporovat Evropany tak, aby současná krize měla co nejmenší dopad na jejich práci a příjmy. Evropský parlament teď hledá rychlý způsob, jak co nejdříve dostat finanční podporu do oblastí a k lidem, kteří jsou koronavirem nejvíce postiženi,
  • podpořit firmy a zajistit, aby likvidita finančního sektoru mohla nadále napomáhat hospodářství,
  • umožnit evropským vládám jednat rázně a zároveň koordinovaně, mimo jiné díky tomu, že EU uvolní pravidla týkající se státní podpory a podpůrných opatření.

  Více o těchto opatřeních zde.

  Jste součástí komunity jsmespolu.eu, a právě proto potřebujeme vaši pomoc se šířením informací o tom, co Evropská unie dělá, jak podporuje členské země a že na boj proti infekci teď směřuje veškerou svou pozornost.

  V první řadě ale chraňte sebe i své okolí. Držte se doporučení i zákazů vydávaných českou vládou, přestože to na čas naruší život tak, jak jsme na něj zvyklí.

  Jsme vám k dispozici na našich sociálních sítích – na Twitteru, Facebooku a Instagramu – nebo nám napište mail.

  Spolu to zvládneme

  Mnoho zdraví přejí Hana, Kateřina a celý tým jsmespolu.eu

  jsmespolu.eu

  #koronavirus