V čele České rady dětí a mládeže (ČRDM) bude stát i nadále její současný předseda Aleš Sedláček.

  Rozhodli o tom svými hlasy 19. listopadu 2020 delegáti a delegátky 52. Valného shromáždění ČRDM. Z jejich vůle bylo pro další tříleté funkční období rovněž nově jmenováno třináctičlenné Představenstvo ČRDM. Hospodářskou agendu okomentovala ekonomka ČRDM Marie Konečná (snímek z obrazovky)Delegáti také odhlasovali přijetí tří nových členských organizací – jde o spolky Vodní záchranná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat a Fakescape. Vyslechli též závěrečné informace „starého“ Představenstva včetně hospodářských a schválili i dokumenty potřebné pro bezproblémové fungování České rady. Jednalo se například o výroční a hospodářskou zprávu za rok 2019 nebo návrh rozpočtu na rok 2021.

  Volba předsedy ČRDM (snímek z obrazovky)Volba předsedy ČRDM (snímek z obrazovky)Pokud jde o volbu samotnou, její výsledek se dal vcelku předvídat, neboť Aleš Sedláček neměl protikandidáta. Je jednak respektovaným lídrem v dané části neziskového sektoru, a jednak se těší i autentické podpoře uvnitř členské základny ČRDM. Po jednomyslném znovuzvolení se nicméně s narážkou na své angažmá v komunální politice nechal slyšet, že pokud by se v době jeho dalšího funkčního období našel někdo ochotný a schopný Radu vést a věnovat se jí víc, než bude moci on sám, cestu změny nechává otevřenou.

  Za povšimnutí určitě stojí také to, že účastníci valného shromáždění výraznou většinou akceptovali návrh Aleše Sedláčka na složení nového Představenstva ČRDM. Je po všech stránkách pestré, a odráží tak rozmanitost stovky členských organizací, jež Českou radu dětí a mládeže tvoří: Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – 1. místopředseda, Michal Tarant (Junák – český skaut z. s.) – místopředseda, Jakub Fraj (Rada dětí a mládeže Hlavního města Prahy), Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina z.s.), Veronika Wodere (Česká tábornická unie, z.s.), Jakub Sotl (Klub Pathfinder z.s.), Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi), Kristýna Jelínková (Junák – český skaut z. s.), Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.), Anna Mindlová (Pionýr, z. s.), Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z.s.), Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a Pavel Tomáš Řehák (Mladí občané, z.s.).

  Člen prezidia Vodní záchranné služby ČČK z.s. Martin Šrahulek (snímek z obrazovky)Pokud jde o spolky nově přijaté do ČRDM, Vodní záchranná služba ČČK z.s. byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a volnočasovým aktivitám spjatým s vodním prostředím. Působí nyní v deseti krajích naší vlasti a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. K vodním záchranářům náleží i stejně profilované skupiny aktivních dětí a mládeže.
  Mladí chovatelé zvířat žádají o členství (snímek z obrazovky)Mladí chovatelé zvířat z.s. jsou zájmovým uskupením dětí, mládeže a dospělých s kladným vztahem ke zvířatům a přírodě. Posláním spolku je především zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže, podpora domácího chovu zvířat, ekologická výchova, péče o přírodu a životní prostředí. Rozdíl proti Českému svazu chovatelů z.s. (dosavadní členská organizace ČRDM) spočívá v důrazu kladeném na práci s dětmi a v roli, jež mladým přisuzuje.
  Předsedkyně a zakladatelka spolku Fakescape z.s. Tereza Kráčmarová (snímek z obrazovky)Fakescape z.s. se zaměřuje na neformální mediální výchovu. Vede své svěřence z řad žáků i studentů k mediální gramotnosti, ke kritickému myšlení a k ověřování informací. Dbá na to, aby si uvědomovali mediální nástrahy, a to nejen v online prostředí, a zároveň skýtá učitelům pomůcku pro zatraktivnění výuky, především lákavou formou přenosných únikových her…
  Jen pro úplnost: žádost o členství v ČRDM podal ještě spolek Star Line – pobyty pro děti, z.s., ten však přijat nebyl. Důvod? Věnuje se pouze pobytovým táborům, celoroční činnosti s dětmi nikoli.

  O projektu Skeleton ESO referoval 1. místopředesda ČRDM Tomáš Hurt (snímek z obrazovky)Delegáti si v rámci obvyklého informačního bloku vyslechli zprávy o aktivitách vyvíjených vedením České rady v jejích četných projektech. Příkladem budiž známý dobrovolnický projekt 72hodin, tzv. Vzdělávací kurzy, výstupy práce Analytického centra ČRDM, projekt Skeleton ESO, novinky vztahující se k pojištění, k legislativě a financím… Přikročili také k formální úpravě stanov a jednacího řádu Představenstva, a to s cílem ukotvit možnost distančního jednání a fungování, v době pandemie covid-19 obzvlášť naléhavě potřebného.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Volební 52. VS ČRDM trvalo zhruba dvě a půl hodiny. Kvůli protiepidemickým opatřením, omezujícím možnosti shromažďování, se konalo online, respektive formou videokonference. Logo ČRDMV rámci České rady šlo vlastně o „premiéru“, s níž nebyly zkušenosti; do konference bylo přihlášeno bezmála sedm desítek delegátů, hlasovalo se online a… A celé to napoprvé „klaplo“. Není proto divu, že po závěrečném rozloučení směřovala řada pochvalných vyjádření a gratulací nejen k předsedovi a členům Představenstva, ale i k řediteli Kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi – za úspěšně zvládnutou „pilotní“ akci.

  Autor