Finanční sbírku pro rezervaci velkých kopytníků uspořádaly v letošním roce studentky Hotelové školy Poděbrady. „Jedná se o středoškolské studentky druhého a třetího ročník zapojené do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), kde se mimo jiné také zabývají environmentálním vzděláváním,“ vysvětlil Karel Novák, vedoucí vychovatel Domova mládeže Hotelové školy Poděbrady.

  Pod jeho vedením se studentky začaly věnovat pěstitelství. „Přesazovali jsme rostlinky rýmovníku a tlustice a po celý rok jsme jim dopřávali péči v podobě pravidelného zalévání. Mimo to jsme také barevně pomalovali kelímky od jogurtu, aby měly rostlinky veselejší prostředí pro růst,“ vysvětlila studentka třetího ročníku Veronika Skalická.

  V rámci dobrovolnických aktivit v rámci ceny vévody z Edinburghu pak studentky s vypěstovanými rostlinami dále pracovaly. „A tak si návštěvníci školního School Food Festu, který se konal v červnu, mohli naše rostlinky zakoupit, a podpořit tím rezervaci zubrů v Milovicích. Akce byla velmi úspěšná a pro milovické zubry se nám podařily vybrat krásné dva tisíce korun,“ doplnila Veronika Skalická. Pokojové rostliny přitom studentky nekupovaly, řízky pokojových rostlin dostaly nebo si je přivezly z domova, hlína pocházela z kompostéru, kelímky byly recyklované. Při projektu tak studentky mohly využít prvky praktické ekologie.

  „S Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu naše Hotelová škola spolupracuje již přes dvacet let. Zapojili jsme se, protože věříme, že motivovat mladé lidi k smysluplnému trávení volného času má smysl,“ poznamenal Karel Novák, který v letošním roce inicioval právě podporu rezervace velkých kopytníků. Spolu s ním pak část studentek před koncem roku absolvovala exkurzi v milovické rezervaci.

  Podobná podpora je pro rezervaci velmi důležitá. „Chtěl bych studentkám i panu vedoucímu vychovateli velmi poděkovat za podporu naší rezervace. Příroda v bývalém vojenském prostoru ukazuje, jak je schopná se obnovovat, pokud jí dá člověk šanci. Finanční prostředky využíváme především na odklízení škod, které člověk v krajině způsobil, ať už jde o odstraňování černých skládek, různých zbytků po činnosti armády, invazních rostlin nebo křovin expandujících v důsledku změn klimatu a zamoření krajiny dusíkem,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

  Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.


  Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.


  Zařadil: -maj-

  Autor