Zveme Vás ke sledování jedné z největších konferencí českého předsednictví v Radě EU – Závěrečné konference k Evropskému roku mládeže „Claim the Future“, která se uskuteční přímo na Mikuláše 6. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu.

  (in english: https://www.adam.cz/claim-the-future-on-december-6-the-european-year-of-youths-closing-conference/)

  Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, jehož cílem je propojit aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Konference Claim the Future slavnostně uzavře rok věnovaný mladým lidem, zaměří se na jeho odkaz a představí kontinuitu činností a iniciativ zaměřených na mládež.

  Konference se na místě zúčastní více než 750 lidí, další zájemci ji mohou sledovat prostřednictvím STREAMU

  Termín:               6. prosince 2022
  Čas:                      09:00-16:00
  Místo:                 Evropský parlament, Brusel

  Témata:             Participace a angažovanost; Evropské hodnoty; Inkluze a diverzita; Mentální zdraví a well‑being; Digitální a inkluzivní vzdělávání


  Program a odkazy na jednotlivé streamy:

  9:15-10:45           Oficiální uvítání a zahájení programu mladými lidmi, jednací sál Hemicycle (+ tlumočení)
  11:30-12:30        Let´s Talk Future: Paralelní panelové diskuze

  Panel 1: Inclusive Europe through Education (bez výkladu)

  Panel 2: Digital Europe through Education(bez výkladu)

  Panel 3: European Wellbeing through Mainstreaming Mental Health Care (bez výkladu)

  Panel 4: European Wellbeing through Accessible Mental Health Care (bez výkladu)

  14:00–16:00:  Odkaz Evropského roku mládeže a koncert ZUŠ Open, jednací sál Hemicycle (+ tlumočení)

  Závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže „Claim the Future“ spolupořádá české předsednictví, Evropská komise, Evropský parlament společně se šesti mladými lidmi z předsednických zemí takzvaného TRIA.

  „Jsem rád, že v rámci Evropského roku mládeže a současného předsednictví naší země v Radě EU přistoupila Česká republika k oblasti mládeže velice inovativně, a že dala možnost mladým lidem vést diskusi o tématech, která jsou pro ně důležitá. Poslední dva roky byly pod vlivem pandemie zvlášť pro mladé lidi velice náročným obdobím. Nyní je proto důležité zaměřit se na možnosti, které mladým lidem nabízí například ekologická a digitální transformace, nebo stávající příležitosti, jak být aktivními celospolečensky a zapojit se například do tvorby unijních politik,“ řekl k Evropskému roku mládeže ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

  Další výstupy a rozhovory zde:

  Přípravy konference k Evropskému roku mládeže vrcholí
  Proč si na Mikuláše nadělit Závěrečnou konferenci mládeže?
  Mladí lidé představí už brzy své vize do budoucna
  Konference pro mládež? Jako bychom stavěli Babylonskou věž.

  Hoang Linh: Nečekala jsem, že dostanu takovou příležitost!

  České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Zdeňka Mašková
  České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Alice Krutilová
  České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Eva Hrnčířová
  České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Táňa Hálová Perglová
  České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Šárka Brábníková

  Informace také zde: https://www.msmt.cz/avizo-zaverecna-konference-k-evropskemu-roku-mladeze

  Autoři