Celkem třicet šest stránek – a z nich se jedenatřicet týká Bambiriády 2012. Nazvat rozšířené třetí číslo zpravodaje České rady dětí a mládeže (ČRDM) Archa bambiriádním speciálem není vůbec přehnané.

  Smysl takto monotematicky uspořádaného sešitu je zřejmý. Má ukázat rozmanitost aktivit nabízených dětem desítkami a desítkami sdružení, spolků a organizací v rozmezí čtyř květnových dnů, po které se (letos v osmnácti městech České republiky) známá akce konala. Už počtrnácté. Tentokrát pod heslem „Nadšení i zkušenost“.

  „Zdánlivě odlišná slova, která však mají jedno společné – postrádáme je v dnešní společnosti,“ povšimla si ve svém úvodníku Eva Fruhwirtová. „Žijeme ve světě, který preferuje povrchnost – rychle, levně a hodně. Fungují tak firmy, reklama a bohužel občas i náš život. Přitom zapomínáme na mnohem důležitější věci, které jsou v životě podstatné,“ pokračuje autorka úvodního zamyšlení. Jak se na Bambiriádě ukázalo, tematické zacílení letošního ročníku bylo dobrou volbou.

  „Z Bambiriády jsem nadšená,“ nechala se kupříkladu slyšet v rozhovoru pro časopis Archa televizní moderátorka Štěpánka Duchková s tím, že akce skýtá „strašně moc nabídek pro děti, jak mohou trávit volný čas. Nejspíš tady některou vyberu. Mým synům jsou teprve tři, ale myslím si, že tady naberu hodně inspirace do budoucna. Nejvíc – a jediné – co je tady teď zajímá, je to, že si můžou hrát s pilou, kladivem a kleštěmi.“ Rozhovor, publikovaný pod titulkem Hřebíček na hlavičku, probíhal v pražské bambiriádní Tvůrčí dílně. Malí návštěvníci se tam pod dohledem a s pomocí svých rodičů či prarodičů pokoušeli (mnohdy patrně vůbec poprvé) dát připraveným dřevěným odřezkům nějaký smysluplný tvar…
  Nadšení a zkušenost v praxi? Ovšemže. A nejen v Praze.
  „Motto Bambiriády naplnily zúčastněné organizace třeba i tím, že některé aktivity mohly děti splnit pouze za asistence dospělého či seniora, u některých organizací pomáhali s aktivitami členové organizace – senioři. Během pódiových vystoupení jsme také ocenili i dlouholeté dobrovolné pracovníky organizací,“ napsala mj. koordinátorka zábřežské Bambiriády Jana Valová. Také ona se zmínila o zájmu návštěvníků o tamní Bambidílnu, „ve které mladí, staří, děvčata i kluci vyráběli z rozličných materiálů vše, co jim jejich fantazie a tvořivost dovolila“.

  Kapitolu samu pro sebe pak představovala jedna z doprovodných akcí letošní Bambiriády, literární soutěž vypsaná k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Nesla název Kouzlo starých příběhů. Vyprávěli je pamětníci z mnoha míst naší republiky a děti školou povinné prožívaly na nějakou dobu jejich osobní historii spolu s nimi. Svět, který jim pamětníci přiblížili, mnohdy nebyl ani tak vzdálen, a přesto z napsaných příběhů, které na adresu ČRDM přišly (a bylo jich přes padesát), čišelo překvapení, údiv a někdy i mrazení v zádech… Tuto soutěž vyhrály děti školního klubu při ZŠ Vítkov na Opavsku – a Archa jejich text nadepsaný Jak vidím stáří publikuje v plném znění.

  Jiný úhel pohledu na bambiriádní dění zase zprostředkují fotografie. Kromě těch ilustračních, připojených k tiskovým zprávám a dalším tematickým příspěvkům, naleznete uvnitř „trojky“ Archy i tři obrazové stránky, díky nimž Bambiriádu uvidíte hledáčkem Marka Krajčiho a Radky Páleníkové. Zrcadlí se v nich poznání, o němž se zmiňuje i dříve citovaná Eva Fruhwirtová: totiž že neziskovky proměňují nadšení ve zkušenost a zkušenost v nadšení. Ukázala to i letošní Bambiíriáda, která jako ústřední motto zvolila právě tato dvě slova. Po celé republice se na Bambiriádách představily organizace, které propojují nadšení a zkušenost. A věřím, že se jim podařilo jejich nadšení předat dál. I to je smysl Bambiriády.“


  Archu č. 3 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2012/archa-2012-3.pdf


  Témata Archy v roce 2012

  Číslo 1: Spolupráce bez hranic
  Číslo 2: Ruka podaná potřebným
  Číslo 3: Bambiriáda 2012 – Nadšení i zkušenost (do distribuce 27. 7.)
  Číslo 4: Prázdninové letopisy (uzávěrka 24. 8., do distribuce 27. 9.)
  Číslo 5: Máme se o koho opřít? (uzávěrka 27. 9., do distribuce 2. 11.)
  Číslo 6: Naše historie není kdovíjak dlouhá, ale… (uzávěrka 9. 11., do distribuce 14. 12.)


  Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new