„Pomáhám, protože chci…

  To je motto 72 hodin – projektu, který je jedinečný proto, že podporuje všechny mladé lidi, dobrovolníky, aby nejenom po dobu těchto tří dnů v říjnu, ale kdykoliv později dobrovolně pomáhali druhým,“ nechala se slyšet (a protože ve videoklipu, tedy i vidět) ministryně školství Kateřina Valachová. Podpořila tak nosnou myšlenku známého dobrovolnického projektu, uvedeného již popáté v život Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Předně o něm – ale nejenom o něm – píše letos poslední číslo zpravodaje ČRDM Archa.

  Budiž nyní rovnou řečeno, že si její šesté číslo můžete jako obvykle prohlédnout a pročíst v elektronické verzi umístěné hned pod tímto textem. Nemusíte tudíž vlastně ani ztrácet čas dalšími mými řádky, které si nekladou větší ambici, než jen drobně upozornit na některé – ne všechny – články a další příspěvky ze zmíněného sešitu Archy.

  Úvodník člena představenstva ČRDM (a mj. též předsedy Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina) Jana Burdy je laděn obecněji. Autor věří, že „dobrovolnictví bude zase IN“, a pozornost zaměřuje právě na práci s dětmi či v jejich prospěch. „Správné využití volného času je pro výchovu dětí zásadní,“ míní Jan Burda. „Stále více lidí si to uvědomuje a dokáže ocenit dobrovolnickou práci v neziskovkách. Stále více lidí si uvědomuje, že si s dětmi jen nehrajeme a nechodíme na výlety. Jsem přesvědčen o tom, že ´dobrovolničit´ s dětmi ve volném čase je hodně těžké poslání. Zároveň jsem přesvědčen, že být dobrovolníkem bude “in“, a že se dočkáme uznání a pochopení od široké veřejnosti a ne jen mezi sebou.“

  Různé podoby takového „dobrovolničení“ defilují i na stránkách nové Archy – stačí si přečíst pár titulků jejích článků. „72 hodin: I malý čin je víc než pouhé řeči“, „Mladí hasiči dobrovolníky“, „Tomíci ze Třince jeli pomáhat do Chorvatska“, „V českých neziskovkách jsme letos strávili 18 nezapomenutelných víkendů!“, „Pomůžeme volnočasovkám na Ukrajině“…
  Otázky týkající se dobrovolnictví Arše ochotně zodpověděl starosta šesté pražské městské části Ondřej Kolář. O fenoménu dobrovolnictví ve vztahu k mimoškolní výchově se hovořilo při besedě s již výše jmenovanou ministryní školství v klubovně Ligy lesní moudrosti v pražských Dejvicích. Slovo dobrovolnictví se skloňovalo i během jihlavské konference nazvané „Vzdělávání v organizacích dětí a mládeže“ s podtitulem „I dobrovolník může být odborník“…

  Rubrika Představujeme tentokrát přiblíží chrudimskou hernu karetních a deskových her „Hrajeme si s Chrudimkou“, v její deváté sezóně. „Již od počátku byla herna myšlena jako otevřená. To znamená, že k ní má přístup každý, bez ohledu na věk, kdo má chuť si zahrát deskové a karetní hry. Koná se vždy minimálně jednou měsíčně v prostorách chrudimské Základní školy Dr. J. Malíka. Vstup do herny je a vždy bude zdarma. Hráči si mohou vybrat z velkého množství deskových a karetních her. K dispozici tu jsou lektoři, kteří nováčkům rádi vysvětlí pravidla a zapojí je tak do hry,“ říká organizátor zmíněné akce Jaromír Zajíček, redaktor portálu Chrudimka.cz a člen Občanského sdružení Altus.

  Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči dále referuje o mezinárodních projektech podniknutých jednak s partnerskými organizacemi ze Státu Izrael, a jednak s organizátory z Polska a Litvy. Archa věnovala pozornost kromě dalších akcí a událostí také průběhu a výsledkům 45. Valného shromáždění ČRDM, zvolení zástupkyně ČRDM Zuzany Vaněčkové do představenstva Evropského fóra mládeže, konání Celostátní vzájemné výměny zkušeností v Jihlavě, Samhainu v keltském archeoskanzenu…
  Je toho zkrátka víc – a pokud vás Archa něčím zaujala, níže vám je celičká k dispozici.

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.