Mělo takové být – a je: šesté číslo časopisu Archa by klidně mohlo mít přízvisko odvozené od slova „dobrovolnictví“.

  Vždyť i jeho hlavní téma, naplněné odpovídajícím textovým a fotografickým obsahem, znělo „Pomáháme, protože chceme“. A zdaleka přitom nejde jen o tradiční celorepublikovou akci 72 hodin, pořádanou Českou radou dětí a mládeže, byť se zmíněnému projektu dostalo v letos posledním sešitu Archy náležitého rozsahu.

  Pro nedočkavce rovnou připojuji elektronickou „listovací“ verzi Archy číslo 6/2018:

  Pokud bych už měl z tohoto čísla vybrat pouze jeden jediný text, na který bych čtenáře rád upozornil, byl by to ten od člena Představenstva ČRDM Jakuba Fraje z Klubu Pathfinder nadepsaný „Dobrovolníkem v praxi“. Především proto, že námětově čerpá ze stěží uvěřitelného, a přesto skutečného osudu válečného hrdiny, který odmítl vzít do ruky zbraň – desátníka US Army Desmonda Dosse, který za druhé světové války coby vojenský zdravotník dokázal zachránit sedm desítek lidských životů. (Mimochodem, Dossův příběh předloni zrežíroval Mel Gibson ve filmu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny.) Způsob, jakým pathfindeři dané téma uchopili a dále s ním „v našem světě“ pracovali, je, myslím si, inspirující…

  Ale zpátky k Dvaasedmdesáti hodinám, jejichž dílčí projekty plnily ve dnech 11. až 14. října t. r. platové pytle nejrůznějším odpadem, přistavené kontejnery shrabaným listím a travou, přinesené nádoby sesbíranými žaludy a kaštany, vyhloubené jámy nově sázenými stromky nebo některé z domů pro seniory dobrou náladou, radostí, hudbou a veselím. Píší o tom hasiči (Spojení příjemného s užitečným), dolnolutynští vodáci (72 hodina spolek Posejdon), lidé z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina (Víkend patřil dobrovolničení), z Asociace TOM (Tomíci pomáhali Světlušce i letos), z Pionýra (Pionýři v projektu 72 hodin) nebo z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje (Branišovský les a Indiánské odpoledne, 72 hodin v Bosně).

  Tematickými příspěvky ovšem obohatily obsah Archy i další spolky a jiné neziskové organizace, jako Česká debatní společnost (Dobrovolnictví), Duha (Workcamp – dobrá práce i zážitky), Tamjdem (Tam jdem za dobrem), Volnočasovky Sport a UnBounded (Virtuální dobrovolnictví pro každého), Junák – český skaut (Oddíly /v/ přírodě)…

  Přestože počty členů dětských a mládežnických spolků stoupají, jejich podpora ze strany státu klesá. Archa na toto téma publikuje materiál nazvaný Sport musí začínat sedmičkou. Z prostředí České rady je rovněž příspěvek opatřený titulkem Cena přístav posedmnácté, který přibližuje atmosféru předávání výroční ceny ČRDM, udělované hlavně zástupcům místních samospráv (ale nejen jim), kteří se nezištně zasazují o nadstandardní přístup k organizacím pracujícím ve prospěch dětí a mladých lidí.

  Rubrika „Ze spolků“ přináší podrobnosti o tom, že uznávaný hudební publicista a kritik Jiří Černý, známý i z moderování demonstrací v průběhu Sametové revoluce, obdržel čestný titul od organizace YMCA v ČR (Jiří Černý ambasadorem YMCA); na dvojici otázek souvisejících s uznáním v podobě Březových lístků odpovídal Zdeněk Žanda ze Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj a na anketu Archy pak kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová a předseda Brontosaurů v Himálajích Jiří Sázel. Anketní otázka tentokrát zněla: Podpořili jste letos – osobním nasazením ve svém volném čase nebo finančně – nějakou dobročinnou akci, projekt, kampaň?


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor