Autor: Marek Krajči

Česká rada dětí a mládeže začátkem července 2012 úspěšně završila akreditační proces v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) programu Mládež v akci. EDS umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. ČRDM tedy nyní může v rámci EDS hostit zahraniční dobrovolníky a zároveň vysílat české dobrovolníky na zahraniční projekty. Projekty bývají dlouhé dva až 12 měsíců a mohou být zaměřeny na děti a mládež, kulturu, sport, sociální péči, umění, ekologii, atd.

Více o EDS: www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba

Více

Česko-německé fórum mládeže - Program moderovaly mluvčí Fóra Anna Koubová (vlevo) a Leonie LiemichOslava výročí a prezentace projektů na německém velvyslanectví v Praze 6. května 2011
Získat mladé z obou zemí pro česko-německý dialog a dát jim prostor rozvinout vlastní nápady – to je nyní už deset let cílem Česko-německého fóra mládeže.
6. května 2011 oslavilo Fórum své výročí na německém velvyslanectví v Praze. Pod patronátem velvyslanectví se současní i bývalí členové Fóra, např. exministr školství Ondřej Liška ohlédli za dekádou společné přeshraniční práce. Fórum pracuje ve dvouletých obdobích, kdy je aktivní vždy čtyřicet mladých Čechů a Němců. Celkem tak zasáhla tato ojedinělá aktivita dvě stě mladých lidí v obou zemích.

Více

V Izraeli jsme si s místními skauty zkusili plachtění na moři Koncem srpna se v Praze a Mnichově uskutečnily první dvě části trojstranného mezinárodního výměnného projektu, který zrealizovala Česká rada dětí a mládeže pod názvem „Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost“ společně s partnery z Německého spolkového kruhu mládeže a Rady hnutí mládeže v Izraeli. Skupině složené ze zástupců každé země program nabídl stejným dílem poznávání (jiných zemí a lidí v nich), překračování hranic (geografických i mentálních) a vzdělávání. Projekt měla o měsíc později završit izraelská část, na kterou se všichni účastníci nedočkavě těšili.

Více

Společná fotografie zástupců všech tří delegací na Pražském hradě (foto: Jan Kotík)Pod tímto názvem připravila Česká rada dětí a mládeže společně s partnery z Německého spolkového kruhu mládeže a Radou hnutí mládeže v Izraeli trojstranný mezinárodní výměnný projekt. Skupina složená ze zástupců každé země se koncem srpna 2010 sešla nejdříve v České republice, aby se posléze po čtyřech dnech přesunula do sousedního Německa. Program výměny nabídl stejným dílem poznávání (jiných zemí a lidí v nich), překračování hranic (geografických i těch mentálních) a vzdělávání, přičemž jeho garantem je v každé zemi příslušná národní rada. Projekt bude završen třetí částí, kdy se začátkem října účastníci sejdou v Izraeli.

Více

Humanitární dar ČRDM a partnerů pro gymnázium v kosovském městě Podujevo U příležitosti Bambiriády 2010 se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) rozhodla společně s partnery zorganizovat humanitární sbírku pro kosovské děti a mladé lidi, a navázat tak na obdobnou událost z loňska.
Díky vstřícnosti Armády České republiky, jež zajistila dopravu, jsme opět mohli osobně předat dar jeho příjemcům, tentokrát gymnáziu v kosovském městě Podujevo.

Více