Titulní stránka Archy č. 6/2010„Jací jsme?“ připomíná Pavel Trantina v úvodníku k šestému číslu Archy otázku, již si kladl už před desetiletími Ferdinand Peroutka a po něm i další čeští myslitelé. „Odvozovali z toho charakter národa, poznamenaného minulostí. Aktuální a akční dopovědí na stejnou otázku v prostředí sdružení dětí a mládeže by mohlo být, že nezáleží až tolik na tom, jací jsme dnes, ale jací chceme být a co pro to uděláme ve výchově mladé generace,“ soudí Pavel Trantina, který stál v čele České rady dětí a mládeže (ČRDM) v letech 2004 – 2007. Své úvodní zamyšlení nadepsal obdobně, jako zní ústřední téma nové Archy: Jsme Češi. Jak se to pozná?

  Na stejnou otázku ostatně odpovídají i respondenti a respondentky v anketě připravené Michaelou Přílepkovou: Zdeňka Mašková z Odboru pro mládež MŠMT, její kolega Jindřich Fryč ze Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí, Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a člen představenstva ČRDM Jiří Peterka, jehož „domovským“ sdružením je Together Czech Republic. Barbora Pavlíčková z organizace Erasmus Network Czech Republic v článku nazvaném „Studentská síť Erasmus: Češi jsou zkrátka nejlepší!“ zase upozorňuje na to, že popularita České republiky jakožto destinace pro studijní pobyt rok od roku stoupá; letos všechny ESN kluby přivítají přes 2000 zahraničních studentů. „Čeští studenti, alespoň ti, kteří působí u nás v ESN, jsou velmi ochotní a neváhají obětovat svůj volný čas pro kolegy z ciziny,“ konstatuje autorka na vysvětlenou tvrzení uvedeného v titulku jejího textu.

  „Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost“. Pod tímto názvem připravila ČRDM společně s partnery z Německého spolkového kruhu mládeže a Radou mládeže v Izraeli trojstranný mezinárodní výměnný pobyt. Více o tomto projektu se dočtete ve stati Marka Krajčiho a Michaely Přílepkové. Pedro Pires a Jana Šoupalová vám zase představí mezinárodní dobrovolnické projekty v Duze; jejich text doplňuje anketa s mladými lidmi navrátivšími se z inspirativních workcampů v zahraničí – v Itálii, ve Francii, v Malajsii i jinde. Občanské sdružení Boii, působící v Nasavrkách na Chrudimsku, hodlá zahájit na jaře 2011 stavbu keltského skanzenu; o plánech na rekonstrukci keltské vesnice z doby laténské se pro Archu rozepsala Anna Frantalová.

  „Šestka“ tištěného zpravodaje ČRDM si všímá také toho, že na Evropských skautských konferencích v Bruselu byl v létě zvolen do šestičlenného Evropského skautského výboru na období let 2010 – 2013 Petr Vaněk – Permi. Rozhovor s ním připravila Michaela K. Rocmanová. „YMCA letos slaví celkem 277,“ konstatuje nadpis dalšího článku – a generální sekretář YMCA v ČR Miki Erdinger ve svém retrospektivním textu pod ním vysvětlí, jak to s tím výročím vlastně je. Čtenáři Archy se spolu s Tomášem Novotným mohou vydat do Sloupu na Českolipsku, kde se na tematickém semináři sešla mládež turistických klubů z několika evropských zemí.

  Archa rovněž podrobněji referuje o obsahu tiskové konference ČRDM k zahájení školního roku, respektive o projektových novinkách v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže (např. Kamchodit.cz). V rámci jedné z nich – projektu Kecejme do toho – se na pražské Parukářce uskutečnil doprovodný program „Open air“. Jaké to bylo? Díky Janu Husákovi se o tom můžete dočíst v Arše. Jakub Šťástka zase představí pionýrský projekt Klíčení – Rosteme s dětmi, který vychází z myšlenky podpory rovných příležitostí dětí a žáků. „Hlavním cílem je snaha o zkvalitnění a rozšíření činnosti Pionýra směřující k dětem a mládeži se zvláštními vzdělávacími potřebami, jako jsou například děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, děti ze znevýhodněných rodin, děti ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti,“ shrnul podstatu zmíněného projektu Jakub Šťástka. A když už jsme u toho představování, Tereza Koubová z Terra-klubu, o. p. s. nabídne čtenářům základní informace o projektu DreamCatcher – Chyť svůj sen.
  „Plyšáci jedou do Kosova“, hlásí se nadpisem o pozornost čtenářů článek, v němž Michala K. Rocmanová informuje o cestě tisíců plyšových hraček, které se sešly v humanitární sbírce zorganizované ČRDM pro děti ze dvou malých škol v podujevském regionu. (Již v květnu jich shromáždili stovky pořadatelé Bambiriády v Zábřehu. Koncem prázdnin se ujalo sbírky Občanské sdružení Altus v Pardubickém kraji, obec Bítovany, sdružení Duha a mnozí další příznivci. Přepravu hraček do Kosova zajistila Armáda ČR.)


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 6/2010 prohlédnout ZDE.


  Témata Archy v roce 2010 spolu s termíny uzávěrek příspěvků pro jednotlivá čísla naleznete na http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062702   

  Autor