Hodina H vyslala tři mladé lidi z Vysočiny v rámci projektu partnerství měst European Youth Cities Network do španělské SillyObčanské sdružení Hodina H vyslalo tři zástupce kraje Vysočina do španělského města Silla na poslední setkání v rámci projektu partnerství měst European Youth Cities Network. Jedním členem výpravy byla studentka z Želiva a další dva zástupci Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě. Česká delegace společně s ostatními skupinami z Itálie, Řecka, Francie a Španělska tak uzavřela jednoroční spolupráci pěti evropských měst, která ale určitě nekončí.

    občanské sdružení Hodina H Závěrečné setkání mělo jen dva pracovní dny, ale za to plné pracovních aktivit. První pracovní den programu se všichni přesunuli do místního centra pro mládež, kde program začal. Nejdříve všichni účastníci hráli různé seznamovací hry, aby si lépe zapamatovali jména a tváře. Poté následoval workshop na téma „jak zlepšit místní a evropskou politiku mládeže“.

    Hodina H vyslala tři mladé lidi z Vysočiny v rámci projektu partnerství měst European Youth Cities Network do španělské Silly Pracovalo se s materiály, které byly vytvořeny během celého roku na všech projektech (ve městech Silla, Arenzano, Pelhřimov, Brest). Ve skupinách bylo z 69 doporučení postupně vybráno 10 nejdůležitějších, která jsou podle účastníků nejvíce potřebná v našem regionu. Další části programu byl workshop na téma „budoucnost European youth cities network“.

    Večer se celá skupina přemístila do asi 10 km vzdálené Valencie, kde všichni společně povečeřeli a poté šli na prohlídku města.

    Hodina H vyslala tři mladé lidi z Vysočiny v rámci projektu partnerství měst European Youth Cities Network do španělské Silly Druhý den byla na programu přednáška o programu Evropa pro občany a Evropské dobrovolné službě v rámci programu Mládež v akci. Pak přišlo vyhodnocení formou otázek: co projekt přinesl, jaké přínosy měla jeho jednotlivá setkání a jak budou města ve spolupráci pokračovat. Zahraniční účastníci pak navštívili místní radnici, kde je přivítal starosta města Silla. Tam také proběhla krátká konference na téma „European youth cities network“. Navečer se všichni přesunuli do místního „house of Andulasia“, kde zhlédli naživo tanec Flamengo. Po tanci následovala interkulturní večeře, která byla zároveň i večeří na rozloučenou. Určitě to nebylo poslední setkání, jelikož spolupráce mezi pěticí evropských měst bude pokračovat i nadále.