Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu se stal 7. prosince dějištěm výročního Setkání 2012, pořádaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).

  Zhruba čtyřhodinová akce, určená zástupcům členských sdružení ČRDM a hostům z partnerských organizací a institucí byla rozdělena do tří hlavních bloků. Prvý nabídl účastníkům Setkání debatu s místopředsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou, ucházejícím se v přímých prezidentských volbách o úřad hlavy státu (zváno bylo celkem jedenáct kandidátů). Druhý blok se věnoval legislativě a třetí přinesl odpověď na otázku, čí jména se letos přiřadí k laureátům Ceny ČRDM „Přístav“, udělované každoročně těm, kdo významně podporují činnost sdružení dětí a mládeže.

  Spolu se zástupci ČRDM předávala Cenu Přístav 2012 Alexandra Lobkowicz. (Foto Jiří Majer)Laureáti Ceny Přístav 2012 na společném snímku s paní Alexandrou Lobkowicz (zleva): Jiří Novotný, Petr Červený, Milan Chvojka, Pavel Šumera (za Hennlich s.r.o.), Karel Burda a Přemysl Hrabě (foto Jiří Majer) Nositeli Ceny Přístav 2012 se stali: ředitel odboru školství a zdravotnictví MČ Praha 3 Přemysl Hrabě, společnost Hennlich s.r.o., starosta města Nasavrky Milan Chvojka, starosta obce Tuchlovice Karel Burda, starosta obce Hajnice Petr Červený a referent stavebního úřadu města Lovosice Jiří Novotný. Ocenění jim letos předávala společně se zástupci ČRDM představitelka rodu Lobkowitzů paní Alexandra.

  Pozvání na Setkání 2012 přijal prezidentský kandidát Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR. (Foto Jiří Majer)Přemysl Sobotka: Nemám rád –ismus, mám rád demokracii. (Foto Jiří Majer)Přemysl Sobotka v hodinové rozpravě nejprve ocenil půdorys, na němž členská sdružení ČRDM nacházejí v rozmanitosti svých zájmů – namátkou jmenoval folkloristy a skauty – styčnou plochu. „To, že se staráte o mládež a děti, je pro mě strašně dobrá záležitost, protože tam je budoucnost, tam jsou ti, kteří nás vystřídají a obohatí zase trošku náš život,“podtrhl. Připojil pak vzpomínku na své rané dětství a rodiče, kteří po roce 1945 obnovovali liberecký Sokol. „Pak nám našeho učitele zavřeli a zlikvidovali i mého tátu, tak jsem do toho Sokola přestal chodit. Přesto jsem byl v tom (sokolském) duchu vychováván – a myslím, že kód, který jsem dostal, byl a je čitelný. Řeknu to ve zkratce: nemám rád –ismus, mám rád demokracii,“ uvedl Přemysl Sobotka k důvodům, proč se po roce 1989 politicky angažoval a ve vrcholné politice dodnes zůstal.

  Setkání ČRDM 2012: pohled do publika (foto Jiří Majer)Kandidát na prezidenta ČR Přemysl Sobotka seznámil účastníky Setkání 2012 se svými názorovými východisky a odpovídal na jejich dotazy; vlevo předseda ČRDM Aleš Sedláček. (Foto Jiří Majer)Ačkoliv některé otázky, na něž odpovídal (např. školné, náš vztah k EU apod.), byly z podstaty polemické, bylo znát, že místopředseda Senátu je zvyklý nazývat věci pravými jmény a stát si za svým názorem. „Slovo suverenita je pro mě (druhově) stejný pojem, jako je vlastenectví – ale to neokázalé, to, co bychom měli mít uložené (hluboko v sobě) a to, co – doufám pevně – vy taky dětem říkáte. To je hrdost na naše symboly – na vlajku, na hymnu… Vám to nemusím vysvětlovat, ale mnoho lidí v této zemi zapomnělo a trošku se schovávají za ten naivní pocit, že z Bruselu létají pečení holubi a že vlastně nemusíme nic dělat, že oni to za nás vyřeší,“ podotkl Přemysl Sobotka.

  Setkání 2012: V rámci V právním okénku se předseda ČRDM Aleš Sedláček spolu s advokátkou Alenou Hájkovou zevrubně zabývali tématy veřejné prospěšnosti, transparentností rejstříku spolků či vývojem nové dobrovolnické legislativy. Právní expertka spolupracující s ČRDM Alena Hájková na základě zodpovězených dotazů ze sdružení rovněž rozebrala některé důležité okolnosti týkající se posuzování toho, zda daná organizace je či není tzv. veřejným zadavatelem. V případě pochyb je dobré získat jistotu dotazem směřujícím na ministerstvo vnitra – a mít pak jejich stanovisko černé na bílém, upozornila. V rámci právního okénka se hovořilo také o některých přechodných ustanoveních Občanského zákoníku nebo o ručení pobočných spolků za spolek hlavní a naopak.

  crdmSetkání je již tradiční akcí ČRDM. Koná se v adventním čase, zpravidla během první prosincové dekády, a mívá společensko-pracovní ráz. Skýtá prostor jednak ke kontaktům zástupců členských sdružení ČRDM mezi sebou i s pozvanými hosty, a jednak k zevrubnému rozboru vybraných aktuálních témat.