Udržet fungující organizaci, která je založena na bázi dobrovolnictví, je běh na dlouhou trať. Tímto prostým konstatováním začíná úvodník prvního čísla nového ročníku časopisu Archa, zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže.

  Pod úvodním textem nazvaným „Bez práce nejsou koláče“ je podepsán Ivo Skoček, zkušený praktik z valašskomeziříčského TOM Zlaté šípy. Píše: Žádný univerzální recept na to, jak zajistit spokojené členy, asi neexistuje. Podle toho, co jsme za léta odzkoušeli, „stačí pouze“ namíchat nabídku zajímavých a podnětných akcí, udržet dlouhodobě jejich kvalitu na co nejvyšší úrovni, překvapovat, nabízet nepoznané a třeba i samostatně nedostupné zážitky, pravidelně členy informovat o dění minulém i budoucím, udržovat s ni osobní kontakt, pracovat s rodiči a nezapomenout se ptát a naslouchat, co změnit a zlepšit. Je jasné, že tohle všechno je nákladem, který se rychle pronese. Nejde ho nést sám.

  Jak autor dále upřesňuje, je důležité mít přitom kolem sebe partu stejně smýšlejících a zapálených nadšenců, ochotných pomoci. O některé své postřehy se rozhodli v Arše podělit formou tematického článku zástupci tří takových „part“ – konkrétně jde právě o tomíky (Asociace turistických oddílů mládeže), pionýry a Prázdninovou školu Lipnice.

  Posledně jmenovaná organizace, jak připomíná Lukáš Gajdoš, po 36 letech fungování prošla dlouhým vývojem a dnes je toto občanské sdružení respektovanou organizací v oblasti zážitkové pedagogiky. Jenom v roce 2012 sdružení zorganizovalo 202 kurzů různého zaměření pro téměř 6800 účastníků. A poněvadž téma Archy znělo „Péče o členskou základnu“, všímá si Lukáš Gajdoš toho, jak se stane zájemce členem „Prázdninovky“ a jak se z něj poté – bude-li mít takovou snahu – může stát dokonce i jejím instruktorem. Proč? Třeba proto, že motivací nových členů je často po absolvovaném zážitku z kurzu dopřát něco podobného dalším lidem…

  Své k danému tématu podotýká také Jakub Kořínek: Na čem ale opravdu záleží, je dobrá parta a kvalitní činnost, bez jednoho nebo druhého půjde členská základna ke dnu bez ohledu na cokoliv. Proto v Pionýru nespoléháme jen na léty prověřené aktivity, ale snažíme se hledat nové cesty a příležitosti. Jedním z příkladů budiž projekt Klíčení, jehož výstupem jsou po třech letech práce čtyři nové výchovné programy. Vedoucí je mohou použít celé, nebo si jen vyzobnout, co jim a jejich oddílům vyhovuje.
  A do třetice něco málo znovu z tomícké kuchyně, tentokrát z receptury Tomáše Novotného a Zuzany Antošové: Pro dorůstající členy oddílů – instruktory pořádají každoročně týmy zkušených vedoucích letní táborovou školu. Mladí lidé stráví týden na asociační základně (případně na vodě, existuje také vodácká verze táborové školy) a v dobré partě proberou nespočet témat, jakými jsou například zdravověda, komunikace, zážitková pedagogika, lanové aktivity, teorie her apod. Autoři zároveň připomínají, že první táborová škola proběhla už v roce 1998, má tedy již patnáctiletou tradici.

  Ačkoliv hlavnímu námětu více či méně volně přizvukují ještě i další příspěvky, nejde tu jen o ty (podle rubrik) vysloveně tematické. V jedničce Archy se tak dočtete třeba to, proč se neziskovky rozhodly písemně obrátit na Legislativní radu vlády, nebo se „v kostce“ seznámíte s novou službou pro NNO – portálem Věda v akci. Zjistíte také, že patnáctý ročník známé Bambiriády už dostává jasné obrysy, představí se vám obšírněji Občanské sdružení KADET a z rozhovoru se dozvíte, co jeho titulek „Nebyrokraticky a ochotně“ už dost možná naznačuje – totiž proč se referent stavebního úřadu města Lovosice Jiří Novotný stal na sklonku loňského roku laureátem Ceny Přístav, každoročně udělované Českou radou dětí a mládeže.

  Jak vidno, ke čtení a prohlížení je toho v první letošní Arše zkrátka dost – a ještě víc bude, když sjedete myší kousek níž…

  QR kód mobilní verze Archy


  Archu č. 1 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2013/archa-2013-1.pdf


  Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new


  Autor