Vítězné náměstí v pražských Dejvicích se 23. května 2013 stalo dějištěm zahájení jubilejního 15. ročníku známé Bambiriády. Ještě předtím, než z pódia na „Kulaťáku“ zazněly zdravice organizátorů, partnerů akce a hostů, byla před nedalekým sídlem Generálního štábu Armády ČR otevřena tematická výstava. Je věnována patnáctému výročí spolupráce naší armády s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) na projektu zvaném Bambiriáda.

  Náčelník GŠ AČR generálporučík Petr Pavel: Spolupráce s ČRDM je pro nás příjemná a poučná. (foto Jiří Majer)„My s Českou radou dětí a mládeže spolupracujeme úzce a rádi; ta spolupráce je možná na první pohled trochu zvláštní, ale pro nás je určitě příjemná a také poučná,“ prohlásil úvodem náčelník GŠ AČR generálporučík Petr Pavel. Upozornil, že kooperace má širší rozměr a netýká se jen zajištění vlastní akce pro zábavu a soutěžení dětí, ale přináší i další pozitivní efekty. Jako příklad uvedl proběhnuvší společné humanitární projekty v zemích, kde naši vojáci působí na zahraničních misích (Kosovo, Afghánistán).

  Při otevření výstavy k 15 letům Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Naši vojáci nám s Bambiriádou pomáhají nadšeně a kompetentně. (Foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček zdůraznil, že zásadní pro spolupráci, již výstava mapuje, je dlouhodobé nadšení pro věc – na obou stranách. „Máme patnáct let možnost potkávat se s vojáky, kteří prezentují svoji práci s hrdostí, s nadšením a vůbec jim nepřipadá divné, že to, co dělají, prezentují malým dětem. Je obdivuhodné, že vojáci, u kterých by člověk předpokládal, že jsou vzděláváni a vychováváni k úplně jiným kompetencím, svoji roli na Bambiriádě takto zvládají,“ ocenil Aleš Sedláček.

  Otevření výstavy k 15 letům spolupráce naší armády s Českou radou dětí a mládeže - hovoří předseda sdružení Pionýr Martin Bělohlávek (foto Jiří Majer)U samého zrodu spolupráce stál před lety Martin Bělohlávek, který dostal od tehdejší předsedkyně ČRDM za úkol zajistit akci, která bude jiná než obdobné předchozí a bude prezentovat činnost s dětmi a mládeží. „Na stole se mi vršily seznamy věcí, které je potřeba zařídit. A přestože dobrovolníci, kteří si dětmi a mládeží pracují, dokáží mnohdy zázraky, tak jsme si říkali, že tohle nedokážou. Vernisáž tematické výstavy otevřené před Generálním štábem AČR v rámci Bambiriády 2013 (foto Jiří Majer)A úplně bez jakéhokoliv váhání mě napadla instituce, na kterou by bylo možné se obrátit, protože pro tu také v zásadě není nic nemožné….“ zavzpomínal. Armáda letos působí v celkem 15 bambiriádních městech ČR, kde se mj. podílí na zajištění zábavných programů a ukázek své techniky.

  Bambiriáda 2013 začala... (foto Jiří Majer)Oficiálnímu zahájení Bambiriády 2013 předcházel krátce před polednem pódiový program, moderovaný Štěpánkou Duchkovou. Předseda ČRDM při něm konstatoval, že pořadatelé se již patnáct let snaží „ukázat světu kolem nás, že tady existuje velká skupina dobrovolníků, kteří pracují ve volném čase s dětmi a mladými lidmi. Domníváme se, že se nejedná o pouhé hraní, ale že přispíváme k obecné vzdělanosti, k tomu, aby děti trávily čas smysluplně – a že to bude mít nejspíš vliv na to, jací z nich vyrostou lidé,“ podotkl Aleš Sedláček.

  Vedle náčelníka GŠ AČR Petra Pavla pak k přítomným promluvili i náměstek ministra školství Jan Kocourek a náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková Melicharová. „Léta jsem učila, léta jsem se pohybovala v dětských kolektivech – a vím, že všechno, co můžeme udělat pro děti, bude zúčtováno v budoucím období pro nás všechny,“ řekla.

  Generálního partnera Bambiriády – Flexi pojištění (Pojišťovny České spořitelny) - zosobňoval na dejvickém pódiu František Mareš (foto Jiří Majer)Prorektor VŠCHT Pavel Hasal: Trocha podupané trávy zcela jistě stojí za to, co vznikne v duších dětí, které tuto akci navštíví. (Foto Jiří Majer)O svém, vztahu k Bambiriádě hovořil také zástupce generálního partnera této akce – Flexi pojištění (Pojišťovny České spořitelny) František Mareš: „Jsme velice rádi, že naše Flexi pojištění již počtvrté za sebou může být generálním partnerem této velice přínosné a významné akce, která podporuje rozvoj našich dětí,“ podtrhl. Prorektor VŠCHT Pavel Hasal připomněl, že je to už pět let, co na školu, kde působí, přišel dotaz, zda by byla ochotna poskytnout k Bambiriádě svůj pozemek na Vítězném náměstí. Když se ho kvestorka VŠCHT zeptala na jeho názor, vřele jí to doporučil. „Říkal jsem, že to je jedna z mála akcí, která skutečně stojí za podporu, a zbytek školy se k mému názoru připojil. Říkal jsem, že trocha podupané trávy zcela jistě stojí za to, co vznikne v duších dětí, které tuto akci navštíví,“ podotkl prorektor Hasal.

  Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal na Bambiriádě 2013 (foto Jiří Majer) U mikrofonu se vystřídali i zástupkyně pražského magistrátu Viktorie Králová a vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal. Ten upozornil, že na mladé generaci bude do značné míry záležet i budoucnost naší země a Evropy. „A já si myslím, že je zapotřebí naší veřejnosti ukazovat to, co se nabízí v oblasti neformálního vzdělávání, v oblasti volnočasových aktivit,“dodal s tím, že cílem letošního Evropského roku občanů je také poděkovat lidem, kteří dělají něco pro ostatní. Aleš Sedláček v této souvislosti konstatoval, že ČRDM se aktivně podílí i na přípravě dalších programů, jmenovitě třeba Věda, výzkum, vzdělání. Bambiriáda 2013 začala... (foto Jiří Majer) Bambiriáda 2013 začala... (foto Jiří Majer)Upozornil však, že Evropská komise preferuje směřování prostředků určených pro VVV výlučně do školského prostředí. Jan Michal z podnětu předsedy ČRDM v této souvislosti slíbil podpořit na příslušných místech shodný názor ČRDM a MŠMT, že je škoda, aby byl daný program takto úzce zaměřen a pomíjel přitom oblast mimoškolního vzdělávání. „Velmi rád budu tento názor tlumočit do Bruselu, protože mně osobně připadá smysluplný a logický – a udělám, co budu moci, aby byl v Bruselu vyslyšen,“ ujistil.

  crdmJubilejní 15. ročník Bambiriády se letos zabývá tématem dětství a navazuje na základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. Nese podtitul „Dětství v proměnách času“. Bambiriádu bude možné navštívit od 23. do 26. května v některém ze 17 areálů v Blansku, Českých Budějovicích, Českém Těšíně, Humpolci, Chebu, Chrudimi, Ivančicích, Kyjově, Liberci, Náchodě, Ostravě, Plzni, Praze, Rychnově n. Kněžnou, Šumperku, Třinci a ve Zlíně.

  Bambiriáda 2013: ve Pražští organizátoři ke ztvárnění zvoleného motta využili nápad se starobyle zařízenou třídou. „Stará škola“, jak je jeden ze stanů na Kulaťáku nazván, nabízí prožitek „starých časů“, ale i tvůrčí aktivity v místnosti s archaickými lavicemi a kalamářem i letitými školními pomůckami. Nechybí tu starobylá tabule, počítadlo, pečlivě seříznuté brky na psaní, loďky ze stromové kůry i bramborová razítka, exemplář vycpané šelmy ze školního kabinetu ani nástěnné obrazy a mapy. Kdoví, možná si je někteří z dospělých návštěvníků Bambiriády 2013 třeba ještě vybaví…

  Autoři